Güzel kokulu ev rivayeti hadis mi?

Tarih: 22.10.2019 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadisi nasıl anlamalıyız, böyle bir hadis var mı?
“Bir adam gelip ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Kızımı evlendirdim ve bana yardım etmeni istiyorum.’ dedi. Hz. Peygamber: ‘Yanımda bir şey yok, yarın bana gel ve beraberinde ağzı geniş bir şişe ve bir ağaç dalı getir.’ dedi. Ertesi gün adam geldi. Hz. Peygamber’in dirseklerinden ter akmaya başladı ve şişe doldu. Sonra Hz. Peygamber: ‘Bunu al ve ailene emret, koku sürmek istediğinde ağaç dalını daldırsın ve onunla sürünsün.’ buyurdu. Ravî der ki ‘O kız bu kokudan sürdüğü zaman Medine halkı güzel bir koku kokladı ve o ev, ‘güzel kokulananların evi’ diye isimlendirildi.”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Böyle bir hadis rivayeti yoktur, uydurmadır. (bk. İbnu’l-Cevzi, Mevduat, 1/292; Süyuti, el-Leali, 1/251-252; İbn Hacer, el-Metâlib, 4/24-25)

Ancak Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in çok terlediği ve terinin de güzel koktuğuyla ilgili birçok sahih hadis vardır.

Nitekim bir defasında Ümmü Süleym, Resûlullah kaylule yapacağı sırada altına deri bir yaygı serdi; sıcağın ve derinin etkisiyle onun terlediğini görünce yüzündeki iri ter tanelerini biriktirmeye başladı. O esnada uyanan ve ona ne yaptığını soran Resûl-i Ekrem’e kendisinden çıkan bereketleri topladığını ve onları güzel koku şişesine koyacağını (bir başka rivayete göre ise çocuklarının bu terin bereketine nail olması için onu biriktirdiğini) söyledi. (Müslim, Fezail, 84, 85) 

Nesai’nin rivayetine göre ise Ümmü Süleym, “Terinizi koku şişeme dolduruyorum.” demiş, Hz. Peygamber (asm) onun yaptığına gülerek karşılık vermiştir. (Nesai, Zinet, 118)

Enes’ten nakledilen diğer bir rivayete göre Resûlullah çok terleyen biriydi. (Müslim, Fezâil, 85; Ahmed b. Hanbel, 6/277)

Ümmü Süleym kullandığı kokuya karıştırmak için veya teberrüken Resûlullah’ın terini özel bir şişede topladığı gibi, oğlu Enes b. Mâlik de annesinden Resûlullah’ın terinin karıştığı bu kokudan vefatında kendisine sürülmesini istemiştir.

Buhârî’nin Enes’ten rivayetine göre Enes b. Malik’e ölüm yaklaştığı zaman, ölünce cesedinde ve kefeninde kullanılacak kokunun içine Hz. Peygamber’in teri ve saçlarının bulunduğu bu kokudan da katılmasını vasiyet etmiştir. (Buhari, İstizan, 41)

Ümmü Süleym ve onun kız kardeşi olan ve Hala Sultan olarak bilinen Ümmü Haram’ın Hz. Peygamber’in soy veya süt bakımından teyzeleri olduğu belirtilmektedir. (bk. Nevevî, Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi)

Özetle söylemek gerekirse, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hem bedeninin hem de terinin güzel kokmasıyla ilgili birçok sahih hadis vardır. Fakat soruda geçen rivayet hadis değildir, uydurmadır. Zaten alimlerimiz de o rivayetin uydurma olduğunu bildirmek için ilgili eserlerine almışlar ve "bunun aslı yoktur, uydurmadır" demişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun