Peygamberimizin bir günde bütün hanımlarını dolaşması nasıl açıklanabilir?

Tarih: 18.07.2019 - 08:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ebû Râfi (r.a.)'in nakline göre Resûlullah (s.a.v.) bir gün her biri­nin yanında ayrı ayrı yıkanmak suretiyle, hanımlarını dolaştı. Ebû Râfi (r.a.), "Ey Allah'ın Elçisi! Hepsi için bir kere gusül etsen olmaz mıydı?" so­rusuna Hz. Peygamber (s.a.v.), "Bu, (sevap yönünden) daha iyi, (kalbin tatmini için) daha güzel, (beden için) daha temizdir." şeklinde cevap verdi. (Ebû Davud, Taharet, 85; İbn Mace, Taharet, 102)
- Bu hadis ile ilgili iki sorum var:
- Ebu Rafi isimli sahabi, mahrem ve özel olan bu olayı nasıl biliyor?
- Peygamberimizin bir günde bütün hanımlarını dolaşması nasıl açıklanabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimiz (asm)'in bir günde bütün hanımlarını dolaşması, konusunda şunu diyebiliriz.

1) İbn Kattan gibi otorite bir muhadisse göre bu rivayet zayıftır.

2) Hadisin metninde, “bütün hanımları” değil, “hanımları” ifadesi vardır. Onun için iki hanımıyla buluşması da bu manaya uygundur.

3) Ebu Rafi, Enes gibi sahabiler çocuk yaştalar. Kimden öğrendiklerini kesin olarak söylememiz mümkün değildir. Sahabe kadınlarından bazıları, bu konuda yani cimadan sonra yıkanmanın gerekli olup olmadığı hakkında müminlerin annelerinden bir şeyler sormuş olabilirler. Onlar da bu konuyu anlatırken, bu çocuklar da kulak hırsızlığı yapmış olabilirler. 

4) Bu konuda Hz. Enes’ten gelen rivayette “Hanımlarıyla buluştu ve bir tek gusul yaptı.” denilmiştir. (Ebu Davud, Taharet 75/218)

Ebu Rafi’in rivayetinde "birden çok gusül yaptı” denilmiş, ayrıca Ebû Râfi (r.a.), "Ey Allah'ın Elçisi! Hepsi için bir kere gusül etsen olmaz mıydı?" ziyadeliği taşıyan bu rivayeti zayıf bulan Ebu Davud, Enes’in rivayetini daha sağlam bulmuştur. (bk. Ebu Davud, Taharet 75/219)

5) Kaynaklarda bu hususların irdelenmesinin sebebi, guslün hükmünü öğrenmektir. Fakihlerin hemen hepsi Hz. Enes’in rivayetini esas almış ve “birden çok cinsel ilişkiden sonra yalnız bir tek guslün kâfi olduğu” görüşünü benimsemişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun