Savaşta çocukların öldürülmesi caiz midir?

Tarih: 01.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Peygamber, savaşta kadınların ve çocukların öldürülmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi."
- Bu hadise göre, savaşta çocukların öldürülmesi caiz midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçen hadiste özetle şu ifadelere yer verilmiştir:

“Gece müşriklere yapılan baskınlarda kadın ve çocuklar da ölüyor, bunun hükmü nedir?” şeklindeki soruya karşı Peygamberimiz (a.s.m) 'Onlar da onlardan (müşrik olanlardan)dır.' şeklinde cevap vermiştir.(bk. Buharî, Cihad, 146; Müslim, Cihad, 26/h.no: 1745).

İmam Nevevî ve İbn Hacer’e göre, bu hadiste “kadın ve çocukların kasten öldürülmesi olayından” değil, “müşrik erkeklere atılan (ok-mızrak gibi) silahların yanlışlıkla / bir kasıt olmaksızın onlara isabet etmesi” veya “onlara dokunmadan düşman erkeklere ulaşma imkânı olmadığı durumlardan” söz edilmektedir.(bk. Nevevî, İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).

Bununla beraber, Hz. Peygamber (a.s.m) daha sonra kadın ve çocukların öldürülmesini kesin olarak yasaklamıştır.(İbn Hacer, a.g.y; Buharî, Cihad,147,148;  Müslim, cihad, 24,25/h. No: 1744; Ebu Davud, cihad, 121;  Tirmizî, Seyr,9;  İbn Mace, cihad, 30;  Darimî, Seyr,25;  Ahmed b. Hanbel,2/122,123 ). Bu hadislere dayanan dört mezhebin ittifakıyla -bizzat savaşa katılmayan- kâfirlerin kadın ve çocuklarının öldürülmesi caiz değildir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/421-423).

İmam Malik ve Evzai’ye göre, düşman kadın ve çocukları önlerine koyup onları bir zırh olarak kullansalar bile öldürülmezler.(İbn Hacer, Fethu’l-Barî, 6/147).

Semure ibnu Cündeb (radıyallahu anh) anlatıyor: ''Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

''Müşriklerin yaşlılarını öldürün, fakat tıfıllarına yani henüz tüyü çıkmayanlara dokunmayın.'' [Ebu Davud, Cihâd 121, (2670); Tirmizi, Siyer 28, (1583)]

Bu gibi hadislerde yer alan “Şuyuh” kelimesi çok yaşlı olanlardan ziyade, güçlü kuvvetli, dayanaklı erkek anlamında kullanılmıştır.(bk. Avnu’l-Mabud, Tuhfetu’l-Ahvezî, ilgili hadisin şerhi)

Nitekim, piri fanî anlamındaki yaşlıların öldürülmesi de yasaklanmıştır. Hz. Enes’in bildirdiğine göre Resulullah (a.s.m) -savaşa giden askerlerine hitaben- şöyle buyurdu:

“Allah’ın adıyla, Allah’ın inayetiyle ve Resulullah’ın dini üzere (cihad etmek üzere) yürüyün. Sakın piri fani yaşlıları, çocukları, kadınları öldürmeyin. Ganimetten bir şey çalmayın, ganimetlerinizi toplayıp uygun bir şekilde muhafaza edin. İyi davranış sergileyin, şüphesiz Allah iyi, güzel davrananları sever.” (Ebu Davud, Cihad, 90;  Neylu’l-Evtar,7/246).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun