Kuran’da, neden Peygamberimizin özel hayatı vardır?

Kuran’da, neden Peygamberimizin özel hayatı vardır?
Tarih: 15.02.2019 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran’da mesela Namazın nasıl kılınacağına dair hepsinin yazılması yerine neden Peygamberimizin özel hayatı vardır? Bunun hikmeti nedir?
- Ayrıca Peygamberimizin özel hayatıyla ilgili olanların Kuran’da yer almasının hikmetleri nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, farklı özelliklere ve karakterlere sahip hanımlarla evlenmek suretiyle, kıyamete kadar olacak benzer hadiselerde tüm insanlığa rehber olması açısından bir örneklik olmuştur. Ayrıca, her bir hanımının farklı yönleri olmasıyla, tüm insanlığa farklı farklı cihetlerde rehberlik sunulmuş olmaktadır.

İnsan hayatının yarısı özeldir ve mahremdir; insanların yarısı da kadındır. Bu özel ve mahrem hayatın sünnete uygun yaşanması ve insanlığın yarısının sünnete uygun yaşaması için, elbette farklı özelliklerde hanımların olması gerekiyordur.

İşte Hz. Peygamber (asm) Efendimizin çok kadınla evlenmesinin en önemli hikmeti budur.

Rabbimiz, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem ile beraber İslam dinini tebliğe başlamış ve hikmetine binaen peygamberlerle beraber ya kitaplar göndermiş ya da evvelki kitapla tebliğ yapmasını buyurmuş.

İnsanlık belli bir noktada tekamül edince de kıyamete kadar şeriatı ve hükümleri değişmeyecek olan, Son Peygamberi Hz. Muhammed’i (asm) göndermiş, kitap olarak da kendisine Kur'an’ı vermiş.

Nasıl ki öğretmensiz kitap veya kitapsız öğretmen düşünülemez ise, kitabı olmayan peygamber veya peygamberi olmayan kitap da düşünülemez.

Peygamberlerin hepsinin insan olmaları ve insani özelliklere sahip olmaları, beşeriyete örnek olabilmeleri açısından çok önemlidir, çünkü imtihan sırrı gereğince;

- Hem mesela, melek olacak bir peygamber, ihtiyarı elden alacak ve insanları imana mecbur edecek, dolayısıyla Ebu Cehiller ve Hz. Ebu Bekirler arasında fark kalmayacaktı,

- Hem de melek olabilecek peygamberler insanlara “rol model” olamayacaklardı.

Kur'an 23 senede peyderpey inzal oldu ve her ayeti mutlaka ferdi veya içtimai gelişen bir olay üzerine nazil oldu. Böylece ayetin manasını Hz. Peygamber (asm) en net bir şekilde açıklayabildi, olaya bizzat şahit olan sahabe efendilerimiz de bunu en güzel şekilde anladı.

İşte 23 sene içerisinde bu şekilde inen ayetler Hz. peygamber (asm) tarafından açıklanmış, olayı yaşamış sahabeler tarafından konu iyice anlaşılmış, bilahare ezbere alma ve yazılma suretiyle de sonraki nesillere aktarılmış ve Hz. Peygamber’in (asm) sünneti oluşmuştur.

Kur'an-ı Kerim onlarca ayetinde Allah’a yani Kur'an’a ve Peygamber’e yani sünnete tabi olmamızı, Hz. Peygamber’i (asm) rol model almamız gerektiğini emretmektedir.

Bu sebeple Kur'an, zaman zaman Peygamberimizin (asm) hayatından örnekler vermekte ve bizi onun yapıp ettiklerini, söylediklerini, siyerini öğrenmemiz gerektiğine işaret etmektedir. 

Öte taraftan Hz. Muhammed’in (asm) hanımları da bu konuda pek mühim rol oynamışlardır. 

Çünkü özellikle hanımları ilgilendiren neredeyse bütün meselelerin izahını biz Hz. Muhammed’in (asm) eşlerinden, yani ümmetin annelerinden öğreniyoruz.

Gelişen olaylar karşısında sahabe hanımları Peygamber Efendimizin (asm) eşlerine müracaat etmiş, belki mahrem konularda Hz. Peygamber’e (asm) direkt sormakta çekinebilecekleri konuları kendilerine sormuş ve meseleleri halletmişlerdir.

Ümmetin anneleri bununla da sınırlı kalmayıp, her ne kadar ağırlıklı olarak hanımlara ait meseleleri aktarmışlarsa da pek çok İslami ve imani konuların açıklamalarının da bu kanalla bize kadar intikaline de vesile olmuşlardır.

- Kur'an’da namaz ve diğer bazı ibadetlerin detaylarına yer verilmemesinin önemli bir hikmeti, Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in görevinin yalnız tebliğ olmadığını, aynı zamanda tebyin / beyan edip açıklama görevinin de olduğunu fiilen göstermektir.  

Nitekim “... İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'anı indirdik.” (Nahl, 16/44) mealindeki ayette de bu tebyin görevine işaret edilmiştir.

- Demek ki, Kur'an’da bazı konuların, özellikle de ibadetlerin detaylarının verilmemesi, Hz. Peygamber (asm)’i devre dışı bırakmak isteyen bazı cahiller için de önemli bir derstir.

Hz. Peygamber (asm)’i -haşa- vahyin bir postacısı gibi görenlerin kulakları ve de akılları çınlasın!..

İkinci konuya gelince:

- İlk olarak şunu belirtelim ki, Hz. Peygamber (asm)’in Kur'an’daki hayatı -sanıldığı gibi öyle- çok detaylı değildir.  

Gerek Kitab-ı Mukaddes'te, gerek Kur'an-ı Kerim'de yer alan diğer peygamberlerin hayatları hakkında verilen bilgilere göre, onun hayatı hakkında verilen bilgiler çok azdır.

- İkincisi: Hz. Peygamber (asm)’in özel hayatı ile ilgili verilen bilgilerin hikmetlerinden bazıları şöyle açıklanabilir:

a) Öncelikle, Hz. Peygamber (asm)’in hayatından bazı kesitler, cahiliye döneminden yeni çıkmış bedevileri eğitmeye yöneliktir. Mesela Hucurat, 49/1-4; Ahzab, 33/53 gibi ayetler bu merkezde değerlendirilebilir.

b) Çocukluğundan beri iffet, doğruluk, fazilet, emniyet gibi bütün güzel vasıfların zirvesinde olduğu kabul edilen Hz. Muhammed (asm)’in muarızları tarafından en çok eleştirilen evliliğidir.

Allah’ın izni olmadan hiçbir şey yapması düşünülmeyen Hz. Peygamber (asm)’in evliliği konusunun bu kuralın dışında olduğunu söylemek iman şuuru ile bağdaşmaz.

Ancak bu konuda gerçekte iman etmemiş olan münafıklar -mümin gibi göründükleri için- yaptıkları yalan dedikodularla bazı yeni Müslümanları etkilemeye çalışmışlardır.

Bu sebeple Kur'an’da bu konular zikredilmiş ve doğru gerekçeleri de belirtilmiştir. (bk. Ahzab, 33/50-52)

İlave bilgi için tıklayınız:

Her şey Kur'an'da varsa, namazın ve orucun şartları niye yok ...

“Biz Kur'an'ı sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.” (Nahl ...

Ahzab 52 ve Tahrim 1. ayetlerde Allah'ın, Peygamberin günlük ve ...

Kur'an'da neden Hz. Muhammed'in aile hayatı ile ilgili bilgiler bolca ...

 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun