Kuran’da, neden Peygamberimizin özel hayatı vardır?

Kuran’da, neden Peygamberimizin özel hayatı vardır?
Tarih: 15.02.2019 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran’da mesela Namazın nasıl kılınacağına dair hepsinin yazılması yerine neden Peygamberimizin özel hayatı vardır? Bunun hikmeti nedir?
- Ayrıca Peygamberimizin özel hayatıyla ilgili olanların Kuran’da yer almasının hikmetleri nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur'an’da namaz ve diğer bazı ibadetlerin detaylarına yer verilmemesinin önemli bir hikmeti, Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in görevinin yalnız tebliğ olmadığını, aynı zamanda tebyin / beyan edip açıklama görevinin de olduğunu fiilen göstermektir.  

Nitekim, “... İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'anı indirdik.” (Nahl, 16/44) mealindeki ayette de bu tebyin görevine işaret edilmiştir.

- Demek ki, Kur'an’da bazı konuların, özellikle de ibadetlerin detaylarının verilmemesi, Hz. Peygamber (asm)’i devre dışı bırakmak isteyen bazı cahiller için de önemli bir derstir.

Hz. Peygamber (asm)’i -haşa- vahyin bir postacısı gibi görenlerin kulakları ve de akılları çınlasın!

İkinci konuya gelince:

- İlk olarak şunu belirtelim ki, Hz. Peygamber (asm)’in Kur'an’daki hayatı -sanıldığı gibi öyle- çok detaylı değildir.  

Gerek Kitab-ı Mukaddeste, gerek Kur'an-ı Kerim'de yer alan diğer peygamberlerin hayatları hakkında verilen bilgilere göre onun hayatı hakkında verilen bilgiler çok azdır.

- İkincisi: Hz. Peygamber (asm)’in özel hayatı ile ilgili verilen bilgilerin hikmetlerinden bazıları şöyle açıklanabilir:

a) Öncelikle, Hz. Peygamber (asm)’in hayatından bazı kesitler, cahiliye döneminden yeni çıkmış bedevileri eğitmeye yöneliktir. Mesela Hucurat, 49/1-4; Ahzab, 33/53 gibi ayetler bu merkezde değerlendirilebilir.

b) Çocukluğundanberi, iffet, doğruluk, fazilet, emniyet gibi bütün güzel vasıfların zirvesinde olduğu kabul edilen Hz. Muhammed (asm)’in muarızları tarafından en çok eleştirilen evliliğidir.

Allah’ın izni olmadan hiçbir şey yapması düşünülmeyen Hz. Peygamber (asm)’in evliliği konusunun bu kuralın dışında olduğunu söylemek iman şuuru ile bağdaşmaz.

Ancak bu konuda gerçekte iman etmemiş olan münafıklar -mümin gibi göründükleri için- yaptıkları yalan dedikodularla bazı yeni Müslümanları etkilemeye çalışmışlardır.

Bu sebeple Kur'an’da bu konular zikredilmiş ve doğru gerekçeleri de belirtilmiştir. (bk. Ahzab, 33/50-52)

İlave bilgi için tıklayınız:

Her şey Kur'an'da varsa, namazın ve orucun şartları niye yok ...
“Biz Kur'an'ı sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.” (Nahl ...
Ahzab 52 ve Tahrim 1. ayetlerde Allah'ın, Peygamberin günlük ve ...
Kur'an'da neden Hz. Muhammed'in aile hayatı ile ilgili bilgiler bolca ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun