Peygamberimiz Hz. Muhammed’in mucizeleri, neden diğer peygamberlerin mucizeleri gibi medeniyet harikalarına ışık tutmuyor?

Tarih: 03.07.2011 - 09:37 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Peygamber Efendimiz (asm)'in, medeniyet harikalarına ışık tutan mucizeleri var mıdır; eğer varsa bunlar nelerdir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur’an, Peygamberimizin en büyük mucizesidir. Biz söz konusu peygamberlerin mucizelerini -sağlam bir şekilde- ancak Kur’an vasıtasıyla öğreniyoruz. Dolayısıyla, bu mucizelerin Kur’an-ı Hakim'de -medeniyetin harikalarına işaret eder tarzda- kullanılmış olması, aynı zamanda Hz. Muhammed (asm)’in birer mucizesidir.

- Kur’an, kıyamete kadar devam edecek bir mucize olması haysiyetiyle, Allah bu vahyinde Hz. Muhammed (asm)’in aklî, manevî olan mucizelerine yer vermiştir. Kur’an’ın belagati, gaybî haberleri, kevnî ayetleri, teşrii hükümleri, peygamberin ümmiliği, eşsiz ahlakî değerlere sahip olduğunun ilan edilmesi gibi mucize parıltıları bu manevî olan türden mucizelerdir.

Kur’an’da, Hz. Muhammed (asm)’in lokal, geçici, maddî-hissî olan mucizelerine az yer verilmiştir. Bu sebeple, Kur’an’da diğer peygamberlerin hissi-maddi olan mucizelerinin bir benzeri olarak teknolojik harikalara işaret eden mucizelerine -görünürde- az işaret edilmiştir.

- Bununla beraber, sahih hadis kaynaklarında yer alan Hz. Muhammed (asm)’in mucizelerinden de bu gibi işaretleri çıkarmak mümkündür. Mesela;

- Hz.Muhammed (asm)’in -Allah’ın izin ve inayetiyle- bir çok görme özürlüyü iyileştirmesi, mübarek tükürüğünü sürerek çok ağır yaraları iyileştirmesi, Ebu Katade’nin aldığı bir ok darbesiyle dışarı çıkan gözünü yerine yerleştirip iyileştirmesi, tıp bilimine önemli bir örneklik teşkil etmektedir.

- Hz. Muhammed (asm)’in parmaklarından suyun on musluklu çeşme gibi akması, Hz. Musa (as)’nın asasıyla, Hz. Süleyman (as)’ın Hüdhüdü ile su çıkarmasında çok daha harikadır. Çünkü taştan suyun akmasının dünyada örneği vardır, ancak parmaktan suyun akmasının örneği yoktur.

- Onun eşsiz hitabeti, Hz. Davud (as)’un hitabet sanatıyla kıyas bile kabul etmez. Feza seyahatinde hangi mucize Mi'raç kadar önelidir?

- Elerindeki taşların tespih etmesi, hayvanların ve ağaçların kendisiyle konuşması, Mi'raç olayında toplanan halka “Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa"nın gözü önüne temessül etmesi ve bakarak onları tarif etmesi, Medine minberinde Mute savaşının detaylarını ilan etmesi, şehit olan komutanların durumunu ve en son komutayı alan Hz. Halid’in başarılı konumunu açıkça ifade etmesi ve gelen savaş elçisinin onu harfiyen tasdik etmesi -telesiz-televizyon gibi medeniyet harikalarına işaret etmesi noktasında- emsal kabul etmez birer mucizedir.

Bu mucizelerden binden fazlası senetleriyle birlikte hadis kitaplarında nakledilmiştir. Bunlardan üç yüz kadarını www.resulullah.org isimli sitemizin "Peygamberimizin Mucizeleri" bölümünde kaynaklarıyla beraber sunduk.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun