Peygamberimizin bin mucizesi olmasına rağmen neden diğer peygamberlerin mucizeleri gibi Kuran'da bir iki tane hariç sarih geçmiyor?

Tarih: 15.11.2015 - 10:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimizin 1000 mucizesi olmasına rağmen neden diğer peygamber mucizeleri gibi Kuran'da bir iki tane hariç, sarih geçmiyor?
- Şakkı kamer ve Bedir savaşındaki toprağı atma mucizeleri geçiyor Kuranda. Bu konularda da ihtilaf var.
- Ama diğer peygamberlere ait çok açık ve net bir sürü mucize Kuranda aktarılıyor.
- Hatta bazı kesimler peygamberimizin mucizelerini inkar ediyor. Kuranda çok açık geçmemesini delil olarak gösteriyorlar..
- Neden diğer peygamberlere ait mucizeler Kuranda çok açık geçerken Peygamber Efendimizin geçmiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm)'in mucizeleri pek çok olmakla beraber, Onun en büyük mucizesi Kur’an’dır. Kur’an muhataplarına meydan okuyarak mucizeliğini ispat etmiştir. Onun için başka mucizeleri nazara vermeye ihtiyaç kalmamıştır.

Diğer peygamberlerin hissi olan mucizeleri, kendi zamanına mahsus olup daha sonraki zamanlarda başkalarının imana gelmesine veya imanlarının kuvvetlenmesine herhangi bir katkıları söz konusu değildir. İslam, daha önceki semavi dinlerin tamamlayıcısı ve onların bir devamı olduğu için, o dinlerin doğruluğunu tasdik etmek adına, o peygamberlerin mucizelerine yer vermiştir.

Fakat, Hz. Peygamber (asm)'in hissi mucizelerinin de gelecek nesiller üzerine doğrudan bir etkilerinin olmamasından dolayı, onlara yer verilmemiştir. Gerek, o peygamberlerin mucizeleri, gerekse Hz. Muhammed (asm)'in mucizelerine revaç veren, onları tedavüle çıkaran, onlara etkinlik kazandıran Kur’an’dır. Kur’an güneş gibidir, önce kendini aydınlatır sonra da diğer kitapları ve diğer mucizeleri aydınlatır. 

Kur’an en son vahiy, İslam en son din olduğu için onun bir güneş gibi hep ışık verecek şekilde devam etmesi gerekir. Hissi mucizelerin tesiri, onların gösterildiği zamanla kayıtlı olması hasebiyle, en son dinin kıyamete kadar gelecek bütün insanlara mucizeliğini gösterebilecek nişanlarla donatılması, hikmetin gereğidir. Bu kabiliyetteki nişanların ise, akli/manevi olması gerekir. Bu sebeple, Kur’an’da Hz. Peygamber (asm)'in de hissi mucizelerinin olduğunu gösteren bazı örnekler dışında, tarihsel ve lokal mucizelerine yer verilmemiştir. Çünkü, “Muheymin” vasfıyla hak dinlerin savunucusu konumunda olan Kur’an’ın bu konuda şahitliğinden ve tasdikinden başka bir yol yoktur. 

Dinlerin doğruluk belgesi genellikle mucizelerdir. Mucizelerin tekili olması, muhatapların onları gözle görmelerine bağlıdır. Hissi mucizelerin gösterildiği zamanından sonraki süreçlerde bağımsız olarak görülmeleri mümkün değildir. İşte Kur’an, her zaman gözle görülen bir mucize olarak, hem İslam peygamberinin hem diğer peygamberlerin mucizelerine yer vermekle onların âdeta görülen birer mucize haline getirmiştir. İşte böyle gözle görülen bir mucize ortada olduğu ve diğer hissi mucizelerin seslendirilmesine ihtiyaç olmadığı için, Hz. Muhammed (asm)’in birkaç numune dışında mucizelerine yer verilmemiştir.

İslam dininin en son din olması ve kıyamete kadar devam etmesi ve diğer hak dinleri de kanatları altına alıp himaye etmesi gibi özellikler taşıması, onun her zaman geçerli olan Kur’an gibi bir mucizeye sahip olmasını gerektirir. Bu sebeple, bütün insanlara bu mucizenin öneminin gösterilmesi elzemdir. Onun için nazarları başka mucizelere çekmek, Kur’an mucizesine olan rağbetleri azaltabileceğinden ötürü, Hz. Muhammed (asm)’in bu tür hissi mucizelerine yer verilmemiştir. Diğer peygamberlere ait mucizeler uzaktan görüldüğü için, yakından görülen Hz. Muhammed (asm)’in mucizeler gibi dikkatleri kendilerine çekmezler. Onun için onlara yine de sınırlı bir sayıda yer verilmiştir. 

Bununla beraber, Kur’an’da yer verilen Hz. Muhammed (asm)’in (Miraç’a çıkması, Ay’ı yarması, Bedir savaşında harika bir şekilde çakıllar atması, bazı hanımlarının gizli olarak aralarında paylaştıkları bir konuyu açıklaması gibi) hissi mucizelerinin diğer peygamberlerin mucizelerinden sayıca daha az değildir. Onun için “diğer peygamberlerin mucizelerine yer verildiği halde, Hz. Muhammed (asm)’in hissi mucizelerine yer verilmediğini” söyleyip sahih hadislerde sözkonusu edilen yüzlerce mucizesini inkâr etmek, ilimle, insafla bağdaşmaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz'in Kuran-ı Kerimde Bahsedilen Mucizeleri...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun