“Biz Kur’an’ı sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.” (Nahl, 16/89) ayetinden ne anlamamız gerekiyor?

Tarih: 07.12.2011 - 09:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu ayetten, her şeyin ayrıntılarıyla anlatılması mı, yoksa Kur´an da her şeyin olduğu mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu gibi ayetlerin geniş kapsamına bakarak “her şey” sözcüğünün bir çok hususa birden delalet ettiğini söylemek mümkündür.  Örneğin;

a. Kur’an’da, vahyin  temel mesajları olan dinin emir ve yasaklarıyla ilgili her şeyin açıklaması vardır (Taberî, ilgili ayetin tefsiri). Ancak bu açıklamaların bir kısmı açıkça, diğer bir kısmı da işaret yoluyla ifade edilmiştir.(Semarkandî, ilgili ayetin tefsiri).

b. Hz. Ali’ye göre, Kur’an’da her şeyin ilmi, bilgisi vardır, fakat insanların aklı, havsalası hepsini ihata etmemektedir.(Semerkandî, a.g.y)

c. Bazı alimlere göre, ayetteki “herşey”den maksat dini ilimlerdir. Çünkü Kur’an dini ilimleri ders vermek içinindirilmiştir. Dinî olmayan ilimler bu kategoriye girmez (bk. Razî, ilgili ayetin tefsiri)

d. İbn Mesud’a göre, bu ayetin verdiği ders şudur: Kur’an’da faydalı olan bütün  ilimler vardır. İnsanların din ve dünyalarıyla ilgili ihtiyaç duydukları her ilim, her bilgi Kur’an’da  söz konusudur(İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri).

e. Kur’an’da insanların din ve dünyalarına ait her şeyin açıklaması vardır. Dinin temel esasları olan iman esasları, özellikle Allah’ın varlığı ve birliği, Hz. Muhammed’in hak peygamber olduğu hususunun ispatı için gereken her türlü ilim ve bilgi vardır. Bu deliller her türlü dinî, fennî, aklî, kevnî varlıklardan ve olaylarından yararlanarak ortaya konan burhanlar olabilir (İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

f. Çağımızda ilmî tefsir anlayışını benimseyenler arasında bulunan pek çok alimin görüşüne göre,

"Kitapta hiç bir şeyi ihmal etmedik." (En'am, 6/38)

"Yaş, kuru her şey kitab-ı mübin (Kur'an) de vardır." (En'am, 16/59),

"Biz sana her şeyi apaçık beyan eden kitabı indirdik." (Nahl, 16/89)

gibi âyetler Kur'an'da bütün ilimlerin var olduğunu gösteriyor.(ez-Zehebî, II/477; Ebû Hicr, 103).

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'de bütün bilgiler var mıdır? En'am sûresi, 59 ayette; "Yaş ve kuru her şey Kitab-ı Mübin'de vardır." buyurulmaktadır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun