Oğlum Hristiyan oldu, ne yapmalıyım?

Oğlum Hristiyan oldu, ne yapmalıyım?
Tarih: 20.02.2019 - 07:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ne yapmalıyım, ne yapacağımı şaşırdım lütfen bir akıl verin ona nasıl davranmalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Biz, çocuğumuz da olsa, ana-babamız da olsa kimsenin kalbinin gerçek durumunu bilemeyiz. Yani o kişinin görünürde ibadetlerini yapıyor olması bizim açımızdan tamamdır, ama gerçek kalbî durumunu bilmediğimiz için Allah açısından da tamam mıdır değil midir bilemeyiz, bilmek durumunda da değiliz zaten.

Onun içindir ki insan sadece gördüğü ile yani taklidi iman ile asla kalmamalı, tefekkür ile kendinin ve başta ailesinin ve çevresindekilerin imanını tahkiki boyutlara hayatı boyunca ulaştırmaya gayret etmeli..

İslamiyet zorluk çıkarmaz kolaylaştırır, affedicidir, tövbe ve istiğfara bolca fırsat verir.

Peygamber Efendimiz (asm) dahi verdiğiniz örneğe benzer birçok örnek karşısında hep yapıcı olmuş ve karşısındaki kişiyi asla derhal mahkum etmemiş ve onu hep kazanma yoluna gitmiş.

Dolayısıyla da alemlere rahmet Resulümüz böyle davranırken, bizim ondan daha fevri davranmamız asla düşünülemez.

Adil İslam devletlerinde de hep böyle olagelmiştir; yani dininden döndüğünü iddia eden kişiye evvela hep güzel sözle ve ikna ile yaklaşılmış, sebebi iyice anlaşılmaya çalışılmıştır.

Dolayısıyla size de sizin durumunuzda olan kişilere de tavsiyemiz konuya anlayışlı ve sabırlı yaklaşmanızdır.

Allah katında tek din İslam’dır. Hz. Âdem dahil, Hz. Musa da Hz. İsa da hepsi İslam peygamberidir. Hepsi de bizim peygamberimizdir. Hepsi aynı iman hakikatlerini tebliğ etmiş, dönemlerine ve yaşadıkları toplumlara göre farklı şeriatlarla amel etmişlerdir.

Hz. Muhammed Efendimiz (asm)'in farkı ise, insanların asırlar boyu bozdukları tevhit dini olan İslam hakikatlerini Kur'an ile perçinlemek, insanlığa kıyamete kadar cari olacak Allah’ın son şeriatını gene Kur'an ile anlatarak, bizzat uygulayarak insanlara güzel örnek olmaktır. Ve kendisi de risalet halkasının son peygamberidir.

Müslümanlar özet olarak der ki;

“Allah birdir! Muhammed (asm) Onun kulu ve resulüdür. Ve biz bunlara ve Kur'an ve Peygamberinin getirdiği hakikatlerin hepsine kayıtsız şartsız iman ediyoruz!”

İşte biz iman ederiz ki kalen ve kalben bunu diyen herkes sonunda muhakkak cennete gidecektir. Günahları çok ve taati az veya yok ise dahi, Allah dilerse onu affedecek, dilerse de cezasını cehennemde çektikten sonra muhakkak onu cennetine koyacaktır.

Müslüman olduğunu iddia eden kişi, dinini değiştirip Hristiyan olursa, aslında şunu söylemektedir -hâşâ-:

“Allah bir değil, üçtür! Muhammed peygamber değil, yalancıdır!” (Anlaşılsın diye mecburen bu şekilde ifade etmek zorunda kaldık!)

Şimdi birkaç gün evvel 5 vakit namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, anaya babaya hürmet eden, ahlaklı, dürüst kardeşimize şunları söylüyor ve soruyoruz:

Evvela lütfen bütün önyargılarından sıyrılsın ve samimi bir şekilde hem bize hem de kendine dürüst olsun, kalbini açsın:

Evlat!

1. Başta anne-baban ve biz senin akıbetin için endişe ediyoruz. Acaba Kur'an ve sünnette, yani İslam’da neyi ters buldun ki tümden Kur'an ve Hazret-i Muhammed (asm)’i reddetme yolunu seçtin?

2. İncil’de neyi beğendin de bugüne kadar iman ettiğin “Bir olan Allah’ı” reddedip, üç tanrıya ibadet etmeye başladın?

3. Hristiyan olduğuna göre, Yahudi olmayı seçmedin. Yani Tevrat ve Zebur pek içine sinmedi. Onlarda içine sinmeyen ne ki, İncil’i tercih ettin?..

4. Tevrat, Zebur ve İncil hepsi bizim için mukaddes kitaplardır. Ama hepsi insanlar tarafından tahrif edilmişlerdir. 4 tane İncil olduğunu ve birbirleri arasında büyük çelişkiler olduğunu görmez misin?

5. İncil’in aslının hangi lisanda inzal olduğu hakkında dahi ihtilaf varken, sen hangi lisandaki İncil’i okudun? Onun aslı ile aynı olduğunu nereden biliyorsun?

6. Bugün eldeki 4 farklı İncil’in, MS 4. Yüzyılda, eldeki yüzlerce farklı -sözde- İncil’den seçmeler yapılarak, bir rivayete göre -Hristiyan kaynakları- İznik Konsülü zamanında ortak bir karara varamadıklarından, bunların hepsinin masaların üzerine konup, masaların sallanması ve yere düşmeyen beş İncil’in esas alınması şeklinde oluştuğunu hiç duymadın mı?

7. Beşinci İncil’in “Barnabas” İncil’i olduğunu ve onun da Hz. Muhammed’i müjdeleyen en net haberleri ihtiva etmesinden, Muhammed (asm)’ın risaleti, yani 3 asır sonra ortadan kaldırıldığını da mı duymadın?

8. Sen günümüz Avrupalılarını hala Hristiyan mı sanırsın? % 80’den fazlası bu tahrifatların meydana getirdiği tutarsızlıklar yüzünden artık ateist olmuşlardır, haberin yok mu? Kalan sözde Hristiyanların din adına yaptığı da âdeta Hıdırellez eğlencesi gibi çam süslemek ve yumurta boyamaktan ibaret olduğunu görmez misin? Fevc fevc İslam’a girmektedirler, bunu da mı görmezsin? 40 sene evvel belki bir milyonu bulmayan 400 milyonluk Avrupa’daki Müslüman nüfus bugün 40 milyonu aşmıştır, haberin yok mu?

9. Bizler senin için endişe ediyoruz, sen bizim evladımızsın, içimiz titriyor senin için. Eminiz ki sen de bizi seversin ve bizim için en hayırlısını istersin. Bizim seni ikna etmeye çalıştığımız gibi, sen de bizi delillerle ikna etsene; çünkü ya sen doğrusun ya biz, ya sen kurtulacaksın ya biz. Dolayısıyla bize şu Hristiyanlığı ya da neye inanıyorsan anlat bakalım neymiş onun İman esasları, ibadetleri, ahkâmları. Ne İstiyormuş yaratan bizden? Bizi niçin yaratmış? Ama bunları lütfen İncil’de de göster ki iyice ikna olalım!

10. Bak, on binlerce Kur'an tefsiri, İslami eserler, alimler, ilahiyat fakülteleri, makaleler, tartışmalar, sorularlaislamiyet.com sitesi ve benzerleri, hepsi ayan beyan ortada. Herkes hepsine rahatça ulaşabilir; yani yiğidin malı meydanda! Bize İncil veya Tevrat veya Zebur tefsirleri önerebilir misin? Her kitapçıda ulaşılan böyle eserler var mı? İncil’i baz alan veya almayan Hristiyan ilmihali diye bir şey var mı? Madem bizi kurtarmak istiyorsun yardımcı ol bize. Biz bu eserleri okuyup, İslamiyetle mukayese etmeye hazırız. Sen hazır olduğuna emin misin?

11. Hristiyan oldum diyorsun. Müslüman oldum diyen herkes dil ve kalp ile ikrar ettiği anda Müslüman olabiliyor. Ama, biliyorsundur ki Hristiyan oldum demen maalesef Hristiyan olmana yetmiyor. Mezheplerine göre farklı ritüelleri var. Papaz efendilerden -tabiri caizse- bir şekilde icazet alman lazım. Bir de Kiliseye üye olup, aylık-yıllık bağış meseleleri var malum. Onları hallettin mi? Bağışlarını aksatırsan da seni aforoz edebilirler, aman dikkat!

12. Yahudiliği ise hiç düşünme çünkü şansın yok! Muharref Tevrat der ki: Annen Yahudi değilse, Yahudi olamazsın! Dolayısıyla onlara göre ateşten kurtulma şansın da yok!

Sen hak din İslam’ı bırakıp bunlara mı iman ettin evladım?

Bizlerin vazifesi sadece tebliğ ve sende tefekkür ufukları açmak. Peygamberler dahi asırlar boyunca anlatmış durmuş; hidayet ise sadece ihlasla tefekkür eden ve riyasız bir şekilde kalbini Allah’a açana nasip olmuş.

Hazret-i Nuh 950 sene anlatmış, ama oğlu bile inanmamış, gemisine de bir avuç insan ancak binmiş.

Hazret-i Lut karısını ikna edememiş.

Hazret-i İbrahim babasını, Hazret-i Musa Firavun’u ikna edememiş, ama Firavun’un karısı kendiliğinden Müslüman olmuş.

Hazret-i Muhammed (asm), uğruna canını feda etmeye hazır olduğu kendini yetiştiren amcasını ne yaptıysa ikna edememiş, ama Hazret-i Hamza’nın kalbini söken Vahşi’ye hidayet nasip olmuş; gene amcası Ebu-Leheb’i ikna edememiş ama onlarca sahabiyi öldüren Hazret-i Halid’e İslam ordusunun komutanlığını lütfetmiş...

Örnekler o kadar çok ki…

İslamiyeti özümsemiş, fehmedip gerçekten idrak etmiş, tahkiki imanı olan bir müminin, samimiyet ve ihlasını muhafaza ettiği sürece İslamiyet'ten başka herhangi bir inanışa dönmesi mümkün değildir.

Eğer dönmüşse, görünürde Müslümanmış ve aslında İslamiyet’in ne olduğunu pek bilmiyormuş diye düşünmeliyiz.

Bu kişiyi de Hristiyanlık veya yeni inandığı her neyse, bizi de ona inandırmaya, bizi de kurtarmaya çalışmasını istemeliyiz. Çünkü inandığı batılı anlatmaya çalıştıkça, onun batıl olduğunu anlayacak ve tövbe istiğfar edip hak yolunu bulacaktır inşallah!

İlave bilgi için tıklayınız:

"İncil'i özetle deseler 'sevgi' derim. Kur'an'ı özetle deseler 'Mekke ...
İslam'ın hak bir din olduğuna dair, Kur'an dışında gösterir misiniz ...
İslam neden hak dindir?
İslamiyet hak din ise, neden dünyada bu kadar çok inkar eden veya ...
İslam'ın hak din oluşunun örnekleri var mı?
Hristiyan ve Yahudilere İslam dininin hak din olduğunu nasıl ...
İslam'ın hak dini olmaması ihtimalini göz önünde bulundurmak ...
İslam'dan başka bir din kabul edilmeyecekse, Yahudi, Hristiyan ve ...
İncil'de sevgiyle ilgili çok ayet olmasına rağmen, Kur'an'da sevgiye ...
Diğer İlâhi Kitablarla Kur`an Arasındaki Fark Nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun