Peygamberimiz, kendi döneminde yaşayan Hristiyanlara İncil'in tahrif olduğunu anlatmış mıdır?

Tarih: 01.12.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yoksa bütün enerjisini direkt olarak Kur'an mesajı için mi harcamıştır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimiz (asm) Hristiyan ve Yahudilere İncil ve Tevrat'ın ataları tarafından tahrif edildiğini ifade etmiştir. Nitekim bu konuda ayeti kerimeler bulunmaktadır.

"Onlardan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde 'Bu Allah katındandır.' derler. Onlar bile bile Allah'a iftirâ ediyorlar." (Âl-i imran, 3/78)

Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının ilâhi kitaplar üzerindeki bu çirkin tasarruflarını şöyle açıklıyor:

"Ey iman edenler! Biliniz ki, hahamlardan ve râhiplerden bir çoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler..." (Tevbe, 9/34).

Bu ayetten anlaşıldığı üzere hahamlarla, râhipler, mukaddes kitaplardaki ayetleri dünya menfaati karşılığında da değiştirmişler veya hükmünü kendilerine göre yorumlamışlardır. Bunlar özellikle Hz. Muhammed (asm)'in peygamberliğiyle ilgili ayetleri tahrif etmişler, Kitab-ı Mukaddes'in, Hz. İsa (as)'dan sonra Hz. Muhammed (asm)'in geleceğini müjdeleyen ayetlerini yok etmeye çalışmışlardır.

Allah Teâlâ Kehf Sûre-i şerif’inin 4-5. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor:

“Ve Allah çocuk edindi.’ diyenleri uyarmak için. Bu hususta ne onların ne de atalarının bir bilgisi vardır. Ağızlarından ne büyük söz çıkıyor! Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler.”

Allah, İslâm dininin hak din olduğunu, Hazret-i Kur’an’ın Allah Teâlâ’nın indirdiği son kitabı olduğunu, Muhammed Aleyhissalatü vesselâm’ın da Allah Teâlâ tarafından gönderilmiş hak ve son bir peygamber olduğunu bildirerek, bunu kabul etmeyi ve gizlememeyi emrediyor:

“Ey Ehl-i kitap! Niçin hakkı bâtıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?” (Âl-i imrân, 7/71)

“Allah’a ve peygamberlerine inanın. (Allah) üçtür demeyin!” (Nisâ, 4/171)

Bu ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetleri, Peygamberimiz (asm) Hristiyanlara açıklamış ve hak din olan İslamı kendilerine anlatmıştır.

Ayrıca Peygamberimiz (asm) hadis-i şeriflerinde Yahudi ve Hristiyanların,

"Tefsir etmek suretiyle kitaplarını tahrif ettiklerini" (Dârim, Mukaddime, 56),

"İsa'dan sonra meliklerin Tevrat'ı değiştirdiklerini" (Nesâ, Kudat, 12),

"Kitaplarını hem tahrif ettikleri, hem de ilâveler yaptıklarını" (Tirmiz, Tefsir, 34/3) açıklamıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

TAHRİF.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun