Melekler niçin şaşırıyor, niçin itiraz ediyor?

Tarih: 08.06.2023 - 10:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ahzab 72. ayette emaneti insana verdik diyor, Bakara suresinde ise Hz. Âdem’in halife olmasına melekler karşı çıkıyor.
- Zaten insanın seçildiği belli iken melekler niçin şaşırıyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanların halife seçilmesi dolayısıyla, meleklerin de konuya müdahil olması, aslında bir itiraz değil, istifsardır (anlamaya çalışma, sorma).

İstifsar ise, olayın hikmetinin açıklanmasını istemektir.

Meleklerin burada hayretlerini celp eden insanların yeryüzü halifesi olması değil, kendilerinden önce halifelik yapan cin taifesi ile aynı huyu paylaşmış olmalarıdır. Çünkü hilafet bir geçmişi çağrıştıran bir kavramdır.

“Halef varsa selef de vardır.”

Melekler, daha önce kan dökmüş, fitne-fesat çıkarmış bir topluluk olan cin taifesi ile “kuvve-i şeheviye, gazabiye ve akliye” de aynı ortak payda buluşmaları, aynen onlar gibi caniyetlerinin de olacağını düşünerek, bunları yaratılıp halife yapılmasının hikmetini sormuşlardır. Halbuki, her an Allah’a kulluk yapan, bir emrini iki etmeyen melekler vardır. Eğer maksat kulluk yaptırmak ise onlar yeter, diye hayretlerini seslendirmişlerdir.

Bediüzzaman Hazretlerinin “Cenab-ı Hak müşavere yolunu öğretmek ile beşerin hilafetindeki hikmetin sırrını melaikeye istifsar ettirmek üzere bu cümleyi söyledi.” (İşaratü’l-İ'caz, Halifelik Sırrı, s. 199) şeklindeki ifadesinin tamamından bunu anlamak mümkündür.

- Allah Teala, insanların halifelikle yapmaları gereken vazifelerinin nasıl bir şey olduğunu, şeytanlar gibi menfi unsurların bu yolculuklarında nasıl bir rol alacakları, melekler gibi müspet manada yardımcı olan unsurların neler yapabileceklerini açıklamak istemiştir. Ve adeta insanlık camiasının hayat haritasını çizmek için “meleklere bunun hikmetini araştırma fırsatını” vermiştir.

Bu soru-cevap tarzındaki diyalogla insanların hayat yolculuğunda karşılaşacak zorlukları nasıl yeneceklerine dair bir taktik öğretilmiştir. Bununla, insanoğlu, meleklerin mümessili bulunduğu kâinattaki fıtrat kanunlarına nasıl tevfik-i hareket edecekleri, şeytanların mümessili olduğu manilerin, engellerin nasıl bertaraf edilecek olması hususunda önemli bir strateji öğretilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İnsan halife mi?

Bakara Suresi 30. ayetinde geçen "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım"

Melekler insanın kan dökücü özelliğini nereden biliyordu?

Ben sizin bilmediklerinizi bilirim, ne demektir?

Melekler varken neden insan yaratılmıştır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun