İslam, günümüz meselelerine referans mıdır?

Tarih: 17.06.2020 - 12:18 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) ahir zaman peygamberidir. Son peygamber olarak bütün insanlara gönderilmiştir. Kur'an bunu şöyle anlatır:

وَمَٓا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَٓافَّةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا

“Biz seni bütün insanlara ancak bir müjdeci ve bir uyarıcısı olarak gönderdik.” (Sebe, 34/28)

 Bu dinin kitabı olan Kur'an da son ilahi kitap olarak mümtaz vasıflara sahiptir. Bunlardan biri, bu kitapta insanlara lüzumlu meselelerin ana hatlarıyla beyan edilmesi ve anlatılmasıdır. Kur'an bunu şöyle bildirir:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ “Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” (En’am, 6/38)

Bazıları, İslamın 14 asır öncesinin dini olduğunu söyleyerek günümüz meselelerinde referans olamayacağını zanneder. Aynı kimseler nedense günümüz Avrupa hukuk sisteminin esasları itibariyle milattan önceki Roma Hukukuna dayanmasını gayet normal karşılar. Hâlbuki işin özü şudur:

Yasalar başlıca iki şekildedir: Anayasa ve diğer kanunlar. Anayasanın maddeleri çok olmaz, ama o genel esasları ve çerçeveyi belirler. Diğer yasalar ise, anayasaya ters düşmemek zorundadır.

İşte, İslam Hukukunda Kur’anın ve hadislerin bir kısım esasları anayasa hükmündedir. Bu esaslar çerçevesinde kıyamete kadar meydana gelecek tüm olaylara çözüm üretmek mümkündür. Âlimler içtihatlarıyla her yeni meseleye çözüm üretebilirler. Dolayısıyla İslam Hukuku bir kısım donmuş kanunlar manzumesi değildir, bütün yeni durumlara ve meselelere çözüm üretebilecek bir hareketliliğe ve dinamizme sahiptir. Mesela, Kur'anın nassıyla hamr (sarhoşluk veren şeyler) haramdır. (Maide, 5/90) Günümüzde bira ve benzeri bütün sarhoşluk verici şeyler, bu haramlık çerçevesinde değerlendirilir. Hz. Peygamber (asm) şöyle bildirir:

“Çoğu sarhoş eden nesnenin azı da haramdır.” (Ebû Dâvud, Eşribe, 5; Tirmizî, Eşribe, 3)

“Sarhoş eden her şey hamrdır ve sarhoş eden her şey haramdır.” (Müslim, Eşribe, 73-75; Tirmizî, Eşribe, 1-2)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun