İnsan suresini okuyanın karakteri düzelir anlamında bir hadis var mı?

Tarih: 01.03.2022 - 07:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnsan Suresinin sıklıkla okunması; insanın kişilik, karakter, ahlak yönünden gelişmesini sağladığına dair bazı söylemler mevcut.
- Acaba hadis-i şeriflerde veya sair muteber kaynaklarda bununla alakalı bir bilgi var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda herhangi sahih bir hadis rivayetine rastlayamadık. Ancak bu sureyi veya başka sureleri okuyup hayatına uygulayanların karakterleri elbette düzelir.

Bazı tefsirlerde İnsan suresinin faziletine işaretle, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilir:

“Kim İnsan suresini okursa, Allah’ın ona vereceği mükafat, cennet (bahçeler) ve ipek (dokumalı giysiler)dir.” (bk. Salebi, surenin başı; Zemahşeri, surenin sonu)

Bazı âlimler tarafından bu ve bu sure ile ilgili benzer rivayetin münker olduğu yani sahih olmadığı bildirilmiştir. (bk. Firuzabadi, el-Besair, 1/494)

Bu sureyi okuyanın dünyadaki durumunun iyi olacağını, hastalık, bunalım, stres, kalp ağrısı ve benzeri sıkıntıların izale olunacağına dair rivayetler, daha çok “Sevabu’l-Amal, Tefsiru’l-Burhan, Emali’t-Tusi” gibi Şii kaynaklarda zikredilmiştir. 

Şunu unutmamak gerekir ki, güzel ahlak bir imtihan unsurudur. Bu unsur Allah’ın emir ve yasakları çerçevesinde değer kazanır veya kaybeder. Çok ciddi bir imtihanda, bir hayat boyu kazanılması gereken bir ahlakın birkaç dakikada formuna yükseltilmesi ve imtihanın başarılı olmasına vesile kılınması akılla izah edilmesi çok güçtür.

Bu sebeple, güzel ahlakın teşekkül etmesi vahiy ile tespit edilen prensipler dahilinde ancak söz konusu olur. Bu da hayat boyu uzun bir sürece ihtiyaç duymaktadır.

Eğer iyi adam olmak bir muska bir tılsım ile mümkün olsaydı, 950 sene peygamberlik yapan Hz. Nuh’un oğlu kâfir olmazdı. Hz. Peygamberin (asm) bütün arzusuna rağmen amcası Ebu Talip imana gelmekten imtina etmezdi. Onun için aldanmaya ve aldatmaya gerek yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun