İhlas suresini her okuyan bir sevap mı kazanır?

Tarih: 16.02.2024 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ebû Saîd el-Hudrî’den (r.a.) rivayet edilen bir hadiste “Kim İhlâs Sûresi’ni on defa okursa, Allah ona on sevap yazar. ... hadisi sahih mi?
- Ebû Saîd el-Hudrî’den (r.a.) rivayet edilen bir hadiste “Kim İhlâs Sûresi’ni on defa okursa, Allah ona on sevap yazar. Kim yüz defa okursa, Allah ona yüz sevap yazar. Kim bin defa okursa, Allah ona bin sevap yazar. Kim on bin defa okursa, Allah ona on bin sevap yazar. Kim yüz bin defa okursa, Allah onu Cehennem’den azad eder.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 11) şeklinde bir hadis var mıdır?
- Burada Tirmizi kaynak verilmiş, Tirmizi’de geçen İhlas suresiyle ilgili hadisler hangisidir.?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İhlas suresinin okuyana bir sevap değil, en az on sevap verilir.

Rahmeti sonsuz olan Yüce Rabbimiz, insanlara verdiği sayısız nimetler yanında, ayrıca yaptıkları iyi işlere de kat kat sevap ve mükâfat vermektedir. Kötülükler bir katıyla karşılık gördüğü hâlde, iyiliklerin karşılığı on, yüz, yedi yüz veya daha fazla katını bulabilmektedir. Nitekim,

 “Kim Allah’a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona on misli verilir; kim de bir kötülükle gelirse, sadece kötülüğüne denk bir ceza görür ve hiç kimseye haksızlık edilmez.” (Enam, 6/160)

mealindeki ayet, bu gerçeği ifade etmektedir.

Ayrıca, Kuran’ın her bir harfine en az on sevap verileceğini bildiren bir hadis-i şerif vardır:

“Kur’ân-ı Kerim’den tek bir harf okuyana bile sevap vardır. Her hasene on misliyle değerlendirilir. Ben 'Elif Lâm Mîm' bir harf demiyorum. Aksine 'Elif' bir harf, 'Lâm' bir harf, 'Mîm' de bir harftir.” (Tirmizî, Sevabü’l-Kur’ân, 16)

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz, Felak ve Nas sureleriyle birlikte İhlas suresinin de istiaze maksadıyla okunabileceğini ve kendisinin yatarken bu sureleri okuduğunu bildirmiştir. (Müsned, III, 417; Buhârî, Feżâʾilü’l-Ḳuran, 14; Nesâî, İstiaẕe, 1).

Soruda geçen bilgiye gelince:

Bu anlamda bir hadis-i şerif bulamadık, soruda verilen kaynakta da böyle bir bilgi yoktur.

Tirmizi’nin İhlas suresiyle ilgili rivayetleri şöyledir:

“Bir gecede Kuran’ın üçte birini okumaktan hanginiz acizdir? Kim Kulhüvallahû ehad suresini okursa Kur’ân’ın üçte birini okumuş sayılır.” (Tirmizi, Fezailü’l-Kuran, 11; Nesâî, İftitah: 27)

Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayete göre, şöyle demiştir:

Resulullah (asm) ile beraber geldim Resulullah (asm) bir kimsenin İhlas süresini okuduğunu işitti ve vacib oldu buyurdu. Ben ne vacib oldu, ddim; “Cennet” buyurdular. (Tirmizi, Fezailü’l-Kuran, 11; Müsned, no: 7669)

Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir.

 “Kim İhlas sûresini her gün ikiyüz kere okursa elli senelik günahları silinir. Ancak üzerindeki kul borcu bunun dışındadır.” (Tirmizi, Fezailü’l-Kuran, 11)

“Kim uyumak istediğinde yatağı üzerinde sağ yanına yatar sonra İhlas sûresini yüz kere okursa kıyamet günü Rabbi ona şöyle diyecektir: Ey kulum! Sağından cennete giriver.” (Tirmizi, Fezailü’l-Kuran, 11; Dârimî, Fedail-ül Kur’ân: 27)

Tirmizî: Sabit’in, Enes’den rivâyeti olarak bu hadis garibtir.

“İhlas suresi Kuran’ın üçte birine denktir.” (Tirmizi, Fezailü’l-Kuran, 11; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 27)

Bu hadis hasen sahihtir.

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayete göre, Resulullah (asm) şöyle buyurdu:

“Toplanınız size Kuran’ın üçte birini okuyacağım.” Bunun üzerine toplanan toplandı. Sonra, Resulullah (asm) odasından çıkarak İhlas suresini okudu ve odasına girdi. Birbirimize şöyle dedik: Resulullah (asm), size Kuran’ın üçte birini okuyacağım buyurmuştu. Ben kuvvetle tahmin etmekteyim ki bu kendisine gökten gelen bir haberdir. Daha sonra Resulullah (asm) çıktı ve şöyle buyurdu:

"Size Kura’ın üçte birini okuyacağımı söylemiştim, dikkat edin o okuduğum sûre Kuran’ın üçte birine denktir." (Tirmizi, Fezailü’l-Kuran, 11; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 27)

Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle hasen sahih garibtir.

Enes b. Malik (r.a.)’den rivayete göre, şöyle demiştir:

Ensar’dan bir adam vardır. Kuba mescidinde imamlık yapardı. Okuyabileceği bir sureyi namazda onlara okuyacağında İhlas suresiyle başlar sonra başka bir sure okur ve her rekâtta aynen böyle yapardı. Arkadaşları kendisiyle konuştular ve şöyle dediler: “Sen bir sureyi okuyor onu yeterli görmeyip başka bir sure daha okuyorsun. Ya daima bu sureyi oku veya diğerini oku.”

Ensar’dan olan bu kimse dedi ki: “Ben bu İhlas suresini okumayı bırakacak değilim, size bu sure ile namaz kıldırmamı isterseniz yaparım istemiyorsanız imamlığı bırakırım.” Bu kimseyi en değerli kişileri olarak gördüklerinden başka birisinin kendilerine imam olmasını istemediler.

Peygamber (asm) onlara geldiğinde durumu ona haber verdiler. Bunun üzerine Peygamber (asm), “Ey filan dedi; cemaatin söylediğinden seni alıkoyan ve her rekâtta bu sureyi okumaya seni yönelten sebeb nedir?” buyurdu. O kimse: Ey Allah’ın Resulü ben bu sureyi seviyorum.

Bunun üzerine Resulullah (asm) şöyle buyurdu:

“Bu surenin sevgisi seni cennete sokacaktır.” (Tirmizi, Fezailü’l-Kuran, 11; Darimî, Fedail-ül Kuran: 27)

Tirmizî: Bu hadis Ubeydullah b. Ömer’in Sabit’den rivâyeti olarak bu şekliyle hasen garib sahihtir.

Bir adam şöyle dedi: Ey Allah’ın Resulü! Ben bu İhlas süresini seviyorum. Resulullah (asm)’de buyurdu ki: Senin o sureyi sevmen seni mutlaka cennete girdirecektir. (Tirmizi, Fezailü’l-Kuran, 11)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun