Peygamberimiz, her işi bırak bu sureleri öğren demiş mi?

Tarih: 04.09.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem’in her işi bırak bu sureleri öğren dediği sureler:
Beyyine Suresi, Kaf Suresi, Necm Suresi, Buruc Suresi, Tarık Suresi, Amme Suresi, Zilzal Suresi.
2. Hadıs-i şeriflerde buyuruldu ki: Adamın biri Resülullah efendimize gelerek, “Ya Resülallah! Bana öz ve her şeyi içine alan bir süre öğret.” dedi. Resülullah efendimiz; “Zilzal suresini oku!” buyurdu. Adam; “Seni hak din ile gönderen Allah’a yemin ederim ki, bunun dışında bir şey yapmam” dedi ve kalkıp gitti. Resülullah efendimiz; “Adamcağız kurtuldu” buyurdu.
“Kim herhangi bir gecede Zilzal suresini okursa, Kuran-ı Kerim’in yarısını okumuş gibi sevap kazanır.”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Kaynaklarda, "Her işi bırak bu sureleri öğren." anlamında rivayet bulamadık.

Cevap 2:

Zilzal Suresinin fazileti hakkında rivayet edilen hadise göre bir sahabî Resülullah’ın huzuruna gelip kendisine Kur'an okutmasını istemiş, Hz. Peygamber (asm) “elif lâm râ’”, “hâ mîm” veya tesbih kavramıyla başlayan surelerden okumasını söylemiş, sahabî bunların her biri için, “Yaşım ilerlemiş, kalbim sıkıntılı hale gelmiş, dilim de kalınlaşmış” şeklinde mazeret beyan ederek kendisine özlü bir sure okutmasını talep etmiştir.

Resûl-i Ekrem (asm) ona Zilzal suresini okutmuştur. Sahabî okumasını bitirince, “Seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, hayatımın sonuna kadar buna başka bir şey ilave etmeyeceğim.” demiş ve oradan ayrılmıştır.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) şöyle demiştir:

“Bu adam kurtuluş yolunu bulmuş, kurtuluş yolunu bulmuştur.” (Müsned, 2/169; a.e. [Arnaût], XI, 139-141; Ebû Dâvûd, Şehru ramazan, 9; İbrahim Ali, s. 302-303, 360-361)

Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste de Resûlullah (asm), Zilzal suresinin Kur'an’ın yarısına, İhlas’ın üçte birine, Kafirun suresinin de dörtte birine denk geldiğini söylemiştir. (Tirmizî, Fezailü’l-Kuran, 10)

Şehabeddin Mahmud el-Alusi, Zilzal suresinin Kuran’ın yarısına denk gelişini onun içerdiği hükümlerin dünyaya ve ahirete dair olmasına, surenin ahiret ahkamını kısaca içermesi özelliğine bağlamıştır. (Ruhu’l-meani, ilgili suresinin tefsiri)

Enes b. Mâlik'ten rivayet edilen başka bir hadise göre, Rasûlullah (asm.), ashabından bir adama: “Ey falan kimse evlendin mi?" diye sordu. Adam: "Hayır, Ey Allah’ın elçisi evlenmedim, evlenme imkanına da sahip değilim." dedi.

Bunun üzerine Rasûlullah (asm) "Senin ezberinde İhlas suresi yok mu?" Buyurdu. Adam: "Evet var." dedi. Rasûlullah (asm), "O Kur’’ın üçte biridir." buyurdu.

Sonra Rasûlullah (asm) "Ezberinde Nasr suresi yok mu?" buyurdu. Adam: "Var." dedi. Rasûlullah (asm): "O da Kur'an’ın dörtte biridir." buyurdu.

Sonra Rasûlullah (asm), "Ezberinde Kâfirûn suresi var mı?" buyurdu. Adam da: "Evet." deyince Rasûlullah (asm), "Kuran’ın dörtte biridir." buyurdu.

Sonra Rasûlullah (asm), "Ezberinde Zilzal suresi yok mu?" buyurdu. Adam: "Evet vardır." deyince Rasûlullah (asm), "O da Kur'an’ın dörtte biridir." buyurdu ve "(Sen zengin sayılırsın, bunları öğretmeyi mehir olarak kullanıp) evlen evlen." buyurdu. (Tirmizî, Fezailü’l-Kur'an, 10)

İsmail Hakkı Bursevî Tefsîru Sûreti’z-Zelzele adıyla bir risale kaleme almıştır. (Beyazıt Devlet Ktp., Genel, nr. 3507, vr. 116a-121a)

İlave bilgi için tıklayınız:

Üç ihlas suresi okumak bir hatim sevabı mı kazandırıyor?
Kur'an-ı Kerim'de geçen Surelerin Faziletleri hakkında bilgi verir ...
Surelerin faziletleri hakkında kitap var mı?
Geceleri hangi surelerin okunması daha faziletlidir?
İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun