Bir ihlas okuyan Kuran'ın üçte birini okumuş olur, sözü hadis mi?

Tarih: 29.10.2020 - 08:35 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili hadislerden bazıları şöyledir:

Allah Resulü (asm), ashabına "Sizden biriniz bir gecede Kuran'ın üçte birini okumaktan aciz olur mu?" diye sorar. Bu onlara zor gelir: "Ya Resulellah, hangimiz buna güç yetirebiliriz?" derler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem: "Allahü'l Vâhidü's-Samed (İhlâs) sûresi Kur'an'ın üçte biridir" buyurur (Buhari, Fedailu'l-Kur'an, 13; Müslim, Müsafirûn, 259; Tirmizi, Fedâilu'l-Kur’an, 11)

“Kim ihlas suresini okursa Kuran'ın üçte birini okumuş olur. Kim de Kafirun Suresini okursa, Kuran'ın dörtte birini okumuş olur." (Tirmizi Sevabü'l-Kuran, 10; Taberani, Evsat, 3/33, no: 2056)

Bu ve benzeri hadislerde geçen faziletler ilk bakışta mübalağa gibi görülebilir. Çünkü Kuran'ın içerisinde bu sureler de yer almaktadır. Dolayısıyla bu sureler kendilerinin de yer aldığı bütün Kuran ile mukayese edilmiş oluyor. Bediüzzaman Hazretleri, Sözler isimli eserinde bu meseleyi özetle şöyle izah eder:

Kuran'ın her bir harfinin bir sevabı vardır. Allah'ın bir ihsanı olarak o harflerin sevabı sümbüllenir, bazen on tane verir, bazen yetmiş. Ayete'1-Kürsî harflerine yedi yüz, İhlas Suresi harflerine bin beş yüz, Berat gecesinde ve makbul vakitlerde okunan ayetlere on bin, Kadir gecesinde okunan ayetlere otuz bin sevap verir. Bu haliyle Kuran-ı Kerimin sevabını tartmak mümkün değildir. Ancak sümbüllenmemiş gerçek sevabıyla bazı surelerle ölçülebilir.

Mesela bin mısır tanesi ekilmiş bir tarla farzedelim. Bazı tanelerin yedi sümbül verdiğini düşünsek, her bir sümbülde de yüzer adet mısır tanesi varsa, bu durumda sümbül veren yedi tane mısır bütün tarlanın üçte ikisine denk geliyor demektir.

Bunun gibi bir mısır tanesi, on sümbül verse, her sümbülde iki yüz tane olsa, bu durumda bir tek mısır tanesi, tarlaya ekilen tanelerin iki misli kadar olmuş olur. Bunu daha fazla devam ettirebiliriz.

İşte Kuran-ı Hakimi nurani, mukaddes, semavî bir tarla olarak düşünüyoruz. Kuran'ın her bir harfi asıl sevabıyla birer habbe, birer tohum hükmündedir. Diğer surelerin sümbülleri nazara alınmadığında, Yasin, İhlas, Fatiha, Kafirun, Zilzal sureleri bütün Kuran'la tartılabilir. Meselâ Kuran'ın 300620 harfi vardır. İhlas Suresinin harfleri ise Besmele ile birlikte 69'dur. Hadiste İhlas Suresi Kuran'ın üçte birine denktir denildiğine göre, İhlas Suresinin her bir harfine 1452 sevap düşer. Çeşitli hadislerde ifade edilen diğer sureler de bu şekilde hesaplanabilir. (Sözler, 24. Söz, 3. Dal)

İlave bilgi için tıklayınız:

Üç ihlas suresi okumak bir hatim sevabı mı kazandırıyor?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun