A’la suresini ezberlemek ezber gücünü artırır mı?

Tarih: 15.05.2023 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ala suresini ezberlememizin ve ısrarla okumamızın ezber gücünü arttırdığına dair bilgi var mı?
- İnternette bu anlamda bazı bilgiler var, doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Elbette her surenin veya her ayetin ruhumuza ve bedenimize faydası olduğu gibi, hafızamıza da olumlu etkisi olacaktır. Ancak bu anlamda bir hadis rivayeti bulamadık.

Bazı veli zatlar, zaman zaman kendi tecrübelerini dile getiriyor ve "şu duayı okuyan veya şu sureyi okuyan şöyle neticeler alır" gibi ifadelerde bulunabilirler. Bazı kimseler de bunun bir hadis rivayetine dayandığını zannedebilir.

Bu nedenle benzer bilgiler gördüğümüzde bunun hadis olup olmadığını araştırdıktan sonra hadistir veya değildir şeklinde konuşmak veya yazmak gerekir. Yoksa hadis olmayan bazı sözlere hadis demek ya da hadis olan sözlere de hadis değildir demek gibi bir hataya düşebiliriz.

A’la Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 19 ayettir, adını birinci ayette yer alan ve Allah Teala’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

A’la Suresi'nin konusu

Surede Allah, vahiy ve Kuran, peygamber ve tebliğ görevi, tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedî hayattaki sonuçları ele alınmıştır.

A'la Suresi'nin fazileti

Hz. Ali’den (r.a) rivayet olunduğuna göre; “Allah Rasulü A’lâ Suresini çok severdi.” (Tirmizi, Vitr, 9)

Ukbe bin Amir’den rivayet edildiğine göre; “Azîm olan Rabbinin adını tesbîh et.” ayeti indiğinde Hz. Peygamber (asm) “Bunu rükûlarınızda uygulayın” dedi. “Yüce olan Rabbini tesbîh et.” âyeti indiğinde de “Bunu secdelerinizde uygulayın.” dedi. (İbn Mace, İkamet, 20)

Numan b. Beşir’den rivayet edildiğine göre: “Hz. Peygamber (asm) her iki bayramda ve cuma namazlarında A’lâ Suresi’ni ve Ğâşiye Suresi’ni okurdu. Bazen her ikisini birleştirir ve beraber okurdu.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 30/359, no:18409)

Abdurrahman bin Ebza babasından rivayet etmiştir ki; “Hz. Peygamber vitr namazında A’lâ, Kafirun ve İhlas Sûresini okuyordu.” (Nesâî, Kıyamul-Leyl, 47)

Bakara suresini okuyarak namaz kıldıran Hz. Muaz’a Peygamber (asm) “Ya Muaz! Alak, Şems ve A’lâ gibi üç sureden birini veya benzerlerini okusaydın ya!” demiştir. (Buhârî, Edeb, 74)

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun