Tin suresinden sonra, “Belâ ve ene alâ zâlike mineşşâhidin” sözü namazda da söylenir mi?

Tarih: 22.12.2013 - 08:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şerifde Tin suresinin son ayetini okuduktan sonra: "Bela ve ene ala zalike mineşşahidin" sözünü söylememiz gerektiğini söylüyor. Bu namazda da Tin suresini okuduktan sonra söylenir mi veya nerelerde söylenmesi lazım?

- Kur'an'da başka buna benzer bir sözü söylememiz gereken yerler var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tin suresinden sonra “Belâ ve ene alâ zâlike mineşşâhidin / Evet, ben buna şahitlik edenlerdenimdemek meşru değildir.” sözünü söylemek namazın dışında olduğu gibi, namazın içinde okunması müstehaptır.

Rivayete göre, Hz. Peygamber (asm) Tin suresinin “Allah hakimlerin hâkimi değil midir?” mealindeki ayeti okuduğunda “Belâ ve ene alâ zâlike mineşşâhidin” diyordu. (bk. Taberi, ilgili ayetin tefsiri)

Hz. Ebu Hureyre’den nakledilen bir rivayete göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Sizden kim, ‘Allah hakimlerin hâkimi değil midir?’ (mealindeki) ayeti okuduğunda ‘Belâ ve ene alâ zâlike mineşşâhidin’ desin.” (İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

Bu hadis ifadeleri belli bir zamanla kayıtlı olmadığı için, mutlak olarak kabul edilmiş ve bu ayetin okunduğu her yerde bu da okunmuştur. Teamül de böyledir.

Ayrıca;

- Rahmet ve azap ayetleri okunduğunda; rahmet ayetle­rinde istekte bulunmak, azap ayetlerinde sığınmada bulunmak müstehaptır.

Huzeyfe (ra) anlatıyor:

"Peygamber (asm) ile birlikte bir gece namaz kıldım. Bakara Suresi ile başladı. ... yavaş yavaş okuyordu. Tesbih âyeti geçtiği zaman, tesbih ediyor; istek ayetleri geçtiği zaman istekte bulunuyor; sı­ğınma ayetleri geçtiği zaman da sığınıyordu. Daha sonra da rükû yaptı..." (Müslim, Müsafirîn, 203)

-  "Sebbih İsme Rabbike'l-A'lâ / Yüce Rabbinin adını tesbih et." (A'lâ, 87/1) âyeti okunduğu zaman "subhânallah" demek müstehaptır.

- "Eleyse zâlike bi kadirin alâ en yuh'yiyel-mevtâ / Bunları yapan ölüleri diriltmeğe gücü yetmez rni?" (Kıyâme, 75/40) ayetini okuduğun zaman "Subhaneke belâ / Evet, senin şânın yücedir." demek müstehaptır.

Ancak;

-  "Fe bi eyyi hadîsin ba'dehû yu'minûn / Kur'ân'dan başka hangi söze inanacaklar." (Mürselât, 77/50) âyetini okunduğu zaman "Âmenna billah / Allah'a iman ettik" demek uygun değildir.

- İmam, "lyyâke na'budu ve iyyâke nes'taîn / Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz." ayeti okunduğu zaman "İsteantu billah / ALLAH'tan yardım dilerim" demek de uygun değil­dir.

Çünkü bu ayetler okunduğu zaman, böyle denilmesini bildi­ren her hangi bir hadis bilinmiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun