Şafii mezhebinde Kunut bilmeyenin okuyacağı dualar ve Veccehtü duası nasıldır, yazar mısınız?

Tarih: 29.10.2006 - 17:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şafiilere göre, sabah namazında Kunut duası bilmeyen onun yerine "Rabbena atina" ile başlayan duayı okursa kabul olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kunut duasını bilmeyen kimse yalnız,

"Rabbenâ âtinâfi'd-dünyâ haseneten vefî'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr."
"Rabbimiz! Bize dünyada da iyiliği, âhirette de iyiliği ver. Ve bizi cehennem azabından koru."
(Bakara, 2/201)

duasını okur.

Üç defa; "Allâhümmeğfirlî / Allah'ım beni bağışla." veya üç defa; "Ya Rabbî / Ey Rabbim" demesi de câizdir.

Veccehtu Duası:

"Veccehtu vechiye lillezi fataressemavati velarde hanîfen müslimen ve mâ ene minel müşrikîn. İnne salatî ve nüsukî ve mahyâye ve memâtî lilahi rabbil âlemîn. Lâ şerike leh ve bizâlike ümirtü ve ene minel müslimîn."

Manası:

"Şüphesiz ki ben yüzümü bir muvahhit olarak o yerleri ve gökleri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, hiçbir ortağı olmayan alemlerin rabbi olan Allah içindir. Senin ortağın (şerikin) yok. Ben ancak bununla emrolundum ve ben müslümanlardanım."

Teveccüh olarak bilinen Veccehtu duası, farz ve nafile namazların başında Fatiha'ya başlamadan önce okumak müstehaptır.

İhram tekbirinden sonra veccehtu duası okumadan "Euzubillahi mineşşeytanir-racim" veya Fatiha suresine başlanmışsa, artık başa dönüp veccehtu duasını okumak uygun değildir.

Cenaze namazlarında ve vaktinin dar olduğu namazlarda Veccehtu duası okunmaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Şafii mezhebinde sabah namazında kunut okumanın hükmü nedir ve nasıl okunur?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun