Şafii mezhebine göre sabah namazının sünnetinde kunut duası ve bütün namazlarda veccehtu okunmalı mı?

Tarih: 03.11.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Şafii mezhebinde Kunut, eb'ad (kuvvetli) sünnetlerdendir; terkedildiğinde sehiv secdesi gerekir.

Bu Kunut sabah namazının farzının ikinci rekatinde rükudan kalktıktan sonra, ayakta okunur.

Şafii mezhebinde okunan Kunut duası şöyledir:

"Allahümmehdina fiymen hedeyte. Ve âfina fimen âfeyte. Ve tevellena fimen tevelleyte. Ve bariklena fıyma â'tayte. Ve kına şerre ma kadayte. Feinneke takdina vela yukda âleyke. ve innehu la yezillü men valeyte. Vela yeîzzü men âdeyte. Tebarekte Rabbena ve teâleyte. Felekel hamdu âla ma kadayte. Nestağfirüke ve netûbu ileyke. Ve sallallahu âla seyyiddina Muhammedin ve âla alihi ve sahbihi ve sellem."

Manası:

"Allah'ım, hidayet ettiklerinin yoluna bizi de hidâyet et. Allah'ım, âfiyet ver. Dost edindiklerinle beraber bizi de dost edin. Verdiğin şeyleri bize mübârek eyle. Hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Şüphesiz Sen hüküm verirsin, fakat kimse sana hüküm veremez. Senin sevdiklerin zelil olmaz. Senin düşman oldukların ise aslâ aziz olmaz. Rabbimiz sen mübarek ve yücesin. Allah'ın Rasulü Muhammed'e salat ve selam olsun."

Sabah namazının sünnetinde kunut okunmaz. Veccehtu duası her namazda tekbirden sonra okunur. Veccehtu duasından önce besmele çekilmez.

Veccehtu Duası:

"Veccehtu vechiye lillezi fataressemavati velarde hanîfen müslimen ve mâ ene minel müşrikîn. inne salatî ve nüsukî ve mahyâye ve memâtî lilahi rabbil âlemîn. Lâ şerike leh ve bizâlike ümirtü ve ene minel müslimîn."

Manası:

"Şüphesiz ki ben yüzümü bir muvahhit olarak o yerleri ve gökleri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hiçbir ortağı olmayan alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Senin ortağın (şerikin) yok. Ben ancak bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım."

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun