Sünnetle Yaşamak - 112. GÜN

     İbn Mesud (r.a.)’tan rivayete göre dedi ki:

     “Kabirde kişinin yanına ayak taraflarından gelinir, ayakları: 'Sizler benim tarafımdan gelemezsiniz. Çünkü bu kişi Mülk suresini okurdu' derler. Daha sonra göğsü tarafından -ya da karnı tarafından dedi- ona yaklaşmaya çalışılır. Bu sefer göğsü: 'Sizler benim tarafımdan buna yaklaşamazsınız. O Mülk suresini okurdu' der. Sonra başı tarafından ona yaklaşılmak istenir. Başı da: 'Benim bulunduğum taraftan ona yaklaşamazsınız. Çünkü o Mülk suresini okurdu' der. İşte bu sure kabir azabına mani olduğu için ona ‘el-mânia’ denilmiştir. Bu sure Tevrat’ta Mülk suresi diye anılır. Bir gece bu sureyi okuyan gerçekten pek çok (hayır) işlemiş ve çok hoş bir iş yapmış olur.” [1]

[Hakim, Müstedrek, II, 498]

 

[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. Bs., İstanbul 2009, s. 353-354. 

Kategori:
Okunma sayısı : 80
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun