Sünnetle Yaşamak - 40. GÜN

     Abdullah b. Büsr (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:

     “Bir adam, Resûlullah'a (s.a.):

     ‘Ey Allahın Rasûlü! İslamın nafile ibadetleri bana ağır geldi. (Onların yerine) bana devamlı yapabileceğim (öz olan) bir şeyi bildir ki ona sarılayım.’ dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.):

     ‘Dilini devamlı Allah’ı anmak sûretiyle ıslak tutmaya çalış.’ buyurdu.” [1]

[Tirmizî, Deavat 4 (3375). Ayrıca bk. İbn Mâce, Edeb 53 (3793); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV/190.]

[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 868.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun