Sünnetle Yaşamak - 91. GÜN

   Câbir b. Abdullah (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

     “Kim ‘Subhânallahi’l-Azîmi ve bi-hamdihi’ (Yüce olan Allah’ı hamdiyle tesbih ederim) derse o kimse için cennette bir hurma ağacı dikilir.”

[Tirmizî, Deavat 60 (3465). Ayrıca bk. Nesâî, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyl, (827); Hâkim, el-Müstedrek, I/501, 512]

 

Kaynak: İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 868.

Kategori:
Okunma sayısı : 89
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun