Sünnetle Yaşamak - 54. GÜN

     Ebu Eyyûb el-Ensârî (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.) şöyle buyurmaktadır:

     “Kim (günde) on defa ‘Lâ ilâhe illallâhu, vahdehu lâ şerîke lehu, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr’ (Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nundur. O, her şeye kâdirdir) derse, İsmâil aleyhisselâm’ın soyundan dört kimseyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır.” [1]

[Buhârî, Deavât 64; Müslim, Zikr 30 (2693). Ayrıca bk. Tirmizî, Deavat, 104 (3553); Nesâî, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyl, (112), Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V/422]

[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 854.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun