Sünnetle Yaşamak - 20. GÜN

     Ebu Ayyâş (ra)’dan rivayete göre Rasûlullah (sa) şöyle buyurdu:

     Kim sabahı edince

(Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.)

‘Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O bir ve tektir. O’nun ortağı yoktur; mülk yalnız O’nundur; hamd O’nadır. O her şeye gücü yetendir.’

diyecek olursa; bu onun için İsmail soyundan bir köle azad etmesine denk bir ameldir. Ona on tane hasene yazılır, on tane günahı silinir, on derece yükseltilir. Akşam olana kadar şeytana karşı himaye altında bulunur. Eğer akşamı edince bunları söyleyecek olursa sabahı edene kadar aynı şeyler onun için söz konusu olur.

      Hammad dedi ki: Bir adam Rasûlullah (sa)’ı rüyada gördü: Ey Allah’ın Rasûlü! Ebu Ayyaş senden şöyle şöyle bir hadis nakletmektedir (diye sordu). Allah Rasûlü (sa): Ebu Ayyaş doğru söylemiştir, dedi. [1]

 

[Ebu Davud, 4/319;  Nesaî, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle, 149; İbni Mâce, 2/1272]

 

  

[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 407.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun