Sünnetle Yaşamak - 110. GÜN

   Tirmizî kendi senediyle Ebu Hureyre (r.a.)’tan şöyle dediğini rivayet eder:

   Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu:

   “Geceleyin Duhan süresini okuyan kimse yetmiş bin melek kendisine mağfiret dilediği halde sabaha kavuşur.” [1]

[Tirmizî, V, 163]

 

[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. Bs., İstanbul 2009, s. 353.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun