Sünnetle Yaşamak - 86. GÜN

      Tirmizî kendi senediyle Ebu Hureyre (r.a.)’tan şöyle dediğini rivayet etmektedir:

     Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Kim Cuma gecesi Hâ, Mîm (ed-Duhân) suresini okursa ona mağfiret olunur.”

[Tirmizî, V, 163]

 

      Taberânî de senedini kaydederek Ebu Ümame (r.a.)’ten şöyle dediğini rivayet etmektedir.

      Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Cuma gecesi ya da Cuma günü Hâ, Mîm (ed-Duhân) suresini okuyan kimseye Allah, bu sebeple cennette bir köşk bina eder.”

[Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VIII, 316 ]

        Kaynak: Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 149.

 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun