Sünnetle Yaşamak - 53. GÜN

    “Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurmaktadır:

    Kim günde yüz defa ‘Lâ ilâhe illallâhu, vahdehu lâ şerîke lehu, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr’ (Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nundur. O, her şeye kâdirdir) derse, bu dua, o kimse için on köleyi hürriyetine kavuşturma sevabına denktir ve ona yüz hasene yazılır ve yüz günah da silinir. Bu dua, o kimse için, akşama kadar şeytanın şerrinden güvence olur. Hiç kimse, o kimsenin bu duayı okumasından daha faziletli bir dua getiremez. Meğer ki bu duayı ondan daha çok okuyan bir kimse olsun.

   Kim de günde yüz defa ‘Subhânallâhi ve-bihamdihi’ (Allah’ı, hamdederek tesbih ederim) derse, o kimsenin (Allah’ın hakkı için) günahları deniz köpüğü kadar bile olsa dökülür.” [1]

[Buhârî, Bedu’l-Halk 11; Deavât, 64, 65; Müslim, Zikr 28 (2691). Ayrıca bk. Tirmizî, Deavât 60 (3468), Nesâî, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyl, (25, 26); İbn Mâce, Edeb 55 (3798), Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II/302, 360, 375.]

[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 853.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun