Sünnetle Yaşamak - 48. GÜN

 Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmaktadır:

     “Dilde hafif, mizanda ağır iki kelime vardır. Onlar Rahman katında sevimlidir. (Bu kelimeler;) ‘Subhânallâhi ve bi-hamdihi’, ‘Subhânallâhi’l-azîm’ (Allah’ı hamdiyle birlikte noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Allah’ı noksanlıklardan tenzih ederim.) (kelimeleridir.)” [1]

[Buhârî, Deavât 65, Eyman 19, Tevhîd 58; Müslim, Zikr 31 (2694). Ayrıca bk. Tirmizî, Deavât 60 (3467); Nesâî, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyl , (830); İbn Mâce, Edeb 56 (3806), Ahmed b. Hambel, el-Müsned, II/232.]

[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 852.     

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun