Sünnetle Yaşamak - 93. GÜN

     Ali b. Ebi Tâlib (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu:

     “Cimri, yanında adım anıldığı halde bana salât ve selâm getirmeyen kimsedir.” [1]

[Tirmizî, Deavât 101 (3546)]

 

[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 845-846.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun