Sünnetle Yaşamak - 259. GÜN

     Âişe (r.anha)’dan rivayet edilmiştir:

     “Resulullah (s.a.v.) rüku ve secde sırasında «Subbûhun Kuddûsun Rabbu’l-Melâiketi ve’r-Rûhi» (Münezzehsin! Mukaddessin! Melekler ve Rûh’un/Cebrâil’in Rabbisin!) diye dua ederdi.” [1]

[Müslim, salat 223 (487)]

 

[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 862. 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun