Sünnetle Yaşamak - 99. GÜN

     Enes b. Mâlik (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:

     “Peygamber (s.a.) çoğu zaman: ‘Allâhumme âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhirati hasene ve kınâ azâbe’n-nâr’ (Allahım! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru!) diye dua ederdi.” [1]

[Buhârî, Tefsîr 38, Deavât 55; Müslim, Zikr 26 (2690)]

 

[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 888. 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun