Hz. Ömer'in İskenderiye Kütüphanesini yaktırdığı doğru mu?

Tarih: 20.01.2016 - 09:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İskenderiye kütüphanesi, MÖ 300'lerde kurulmuştur. 150 bin cilt, 900 bin el yazması toplandığı düşünülüyor. Dünyanın yarıçapı çok az bir hatayla, bu kütüphane de hesaplandı. Matematik bilgini Öklides, mekanikci Arkhimedes, tıp bilimci Herofilos, gök bilimci Eratosthenes, Batlamyus bu kütüphanede çalışmışlardır.
- İskenderiye kütüphanesi için “içindekiler doğruysa zaten Kuran’da var. Eğer yanlışsa da yakılmalı. Yakın gitsin" diyerek Ömer yaktırtmıştır. ..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mısır, M.S. 642 yılında ikinci halife Hz. Ömer döneminde fethedilmiştir.

Müslümanlar bu fetihle verimli arazilerle birlikte kıymetli kültür hazinelerini ele geçirdiler. Bu bilimsel hazinelerden birisi de Mısır'ın en önemli şehri olan İskenderiye'de bulunan İskenderiye Kütüphanesi'dir.

Bazı Müslüman ve gayri müslim tarihçiler bu kütüphanenin ikinci halife Hz. Ömer'in emriyle Mısır fatihi Amr b. el-As tarafından yakılıp yıkıldığını iddia etmişlerdir.

Bu iddia asırlardan beri araştırmacılar tarafından tartışılmaktadır ve günümüzde de devam etmektedir.

Müslüman tarihçilerin ve oryantalistlerin çoğunluğu ittifakla İskenderiye Kütüphanesi'nin Amr b. el-As'ın Mısır'ı fethinden önce yıkılmış olduğunu kabul etmektedir.

Bu durumda İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılmasında Müslümanları suçlamak doğru değildir.

İlave bilgi için bk:

- Adem Pak, İskenderiye Kütüphanesi'nin Akıbeti Üzerine Değerlendirmeler, İslami Araştırmalar Dergisi, 2003, XVI/I, 176-183.
- Mehmed Mansur, İskenderiye Kütüphanesini Müslümanlar mı Yaktı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun