Her ümmete peygamber gönderildiyse, fetret ehlinin olması bir çelişki değil mi?

Tarih: 21.04.2014 - 10:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İsra 15: "Biz, bir resûl göndermedikçe azap edici olmadık."
- Resul gönderilmeyen yerler var gibi, bu ayete göre?
- Nahl 36'da her ümmete resul gönderdik diyor? Fetret devrinde de resul gönderilmediğini biliyoruz. Dolayısıyla çelişki var gibi duruyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- “Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız.” mealindeki İsra surenin 15. ayetinde, Allah’ın kimseye haksızlık etmeyeceği vurgulanmıştır. Bu cümlenin öncesinde yer alan,

 "Kim doğru yolu seçerse, kendisi için seçmiş olur; kim de doğru yoldan saparsa, kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz..." (İsra, 17/15)

mealindeki ayetin ifadesinden bunu anlamak mümkündür. Çünkü doğru yolu seçmek, ortada bir doğru yolun olmasını gerektirir. Doğru yolun tespiti  ise, ancak peygamberlerle mümkündür.

- Ayetin bu ifadesi bir “kayd-ı itirazi”yi değil, bir “kayd-ı vakii”yi ifade eder. Yani, Kur’an’ın bu ifadesi, tarih içerisinde bazı kavimlere peygamberin gelmediğine değil, cezalandırılmış her topluluğa mutlaka peygamberin gönderildiğini vurgulamaya matuftur. 

- Bundan maksat, ceza görenlere mutlaka peygamber gelmiştir. Bu ifade “ceza görmeyenlere peygamber gelmemiş” manasına gelmez. Bu ifade, ceza görmüş ve görecek olanlarla ilgili vuku bulan veya bulacak olan hadislere yapılan bir atıftır. 

- “Biz her millete / ümmete / topluluğa bir peygamber gönderdik.” (Nahl, 16/36) mealindeki ayetin ifadesi bu konuda çok açıktır. Bu ayetin varlığı da İsra suresi 5. ayetinin açıkladığımız gibi anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır. 

- Hz. Âdem’den beri 124.000 peygamberin gönderildiği bilinmektedir. Kuvvetli bir ihtimalle tarih boyunca, birçok defa iki peygamber arasında fetret denilen bir boşluk olmuştur. Hz. İsa ile Hz. Muhammed (asm) arasındaki fetret devri zaten meşhurdur. 

- Tarih içinde gelen herhangi bir peygamberin zamanı sınırlandırılıp tahdit edilmemiştir. Hz. Nuh 950 sene bu görevi yaparken, Hz. Davud, Hz. Suleyman, Hz. Yahya, Hz. İsa gibi kısa bir sürede peygamberlik yapanlar da vardır. 

Dolayısıyla, fetret dönemleri, iki peygamber arasında bazen kısa bazen de uzun bir süre geçmiş olabilir. Şayet insanlar, bir sonraki peygamber gelmeden, bir önceki peygamberin talimatlarını, tebliğlerini unutmuşlarsa, bu bir fetret olur. 

Hz. İsa ile Hz. Muhammed (asm) arasındaki devrenin fetret devri olarak ön plana çıkmasının sebebi, Hristiyanların Hz. İsa’nın tebliğini kısmen de olsa söz konusu olduğu gibi, özellikle ümmi bir kavim olan Arapların -o dönemde- dinden habersiz olmaları ve Hz. İbrahim dininin kalıntılarının bile zamanla büyük ölçüde ortadan kalkmasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun