Şeytan, Adem ve Havva’nın edep yerlerinin açılacağını nereden biliyordu?

Tarih: 13.10.2017 - 00:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şeytan nereden biliyordu Hz. Adem ve Hz. Havva’nın edep yerlerinin açılacağını?
- Araf suresi 20. ayet: “Derken onların, kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı…. "

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin mealleri şöyledir:

"Derken şeytan, onlardan gizli bırakılmış o ayıp yerlerini kendilerine göstermek için ikisine de vesvese verdi ve şöyle dedi: 'Rabbiniz size bu ağacı başka bir şey için değil, ancak iki melek olacağınız yahut ebedilerden olacağınız için, yasak etti.' Bir de onlara, 'Şüphesiz ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim.' diye yemin etti. İşte bu suretle ikisini de aldatarak, (o ağaca) tenezzül ettirdi. Ağacı tattıkları anda ise o çirkin yerleri kendilerine açılıverdi ve üzerlerine cennet yapraklarından üst üste örtmeye başladılar. Rableri de 'Ben size bu ağacı yasak etmedim mi? "Şeytan size muhakkak apaçık bir düşmandır." demedim mı?' diye nida etti." (Araf, 20-22)

Ayette geçen ve "kendisine göstermek için" diye meal verilen ifadesinin başındaki “lâm” harfi ile ilgili iki görüş ileri sürülmüştür:

a) Bu lam harfi, "lâmu'l-âkibet"tir. Yani "için" manasına değil, sonucu haber vermek manasındadır. Bu durum aynen, 

"Bunun üzerine, Firavun'un adamları, neticede kendilerine bir dert ve üzüntü sebebi olmak üzere onu yitik olarak yanlarına aldılar." (Kasas, 28/8)

mealindeki ayette olduğu gibidir. Yani onlar, kendilerine dert olsun ve üzüntü duysunlar diye yanlarına almazlar. Ancak neticede kendilerine dert ve üzüntü olacak yitiği aldılar demektir.

Demek ki, “onlardan gizli bırakılmış o ayıp yerlerini kendilerine göstermek için” ifadesi, “neticede onlardan gizli bırakılmış o ayıp yerlerini kendilerine gösterecek...” manasına gelir.

Bunun böyle anlaşılması daha uygundur. Zira şeytan, vesvesesiyle onların avret yerlerinin açılmasını kastetmemisti. Ve yine o, Hz. Âdem ile Hz. Havva'nın o ağaçtan yemeleri halinde, avret yerlerinin açılacağını bilmiyordu. Onun maksadı sadece onları günaha yönlendirmekti.

b) Bu lam, “lamü'l-garad" (maksad, gaye lâm'ı)dır. Lamın böyle olması halinde şu iki izah yapılır:

1) Avret yerlerinin açılması, onların saygınlıklarının düşmesi ve makamlarının elden gitmesi manasından kinaye kılınmıştır. Yoksa edep yerlerinin açılması değildir. Buna göre mana, "İblis'in o vesveseyi Hz. Âdem'e vermesinin maksadı, onun itibarının gitmesi ve makamının da elden çıkmasıdır..." şeklinde olur.

2) Belki de o İblis, Hz. Âdem'in ağaçtan yemesi halinde avret yerlerinin açılacağını levh-i mahfuzda görmüş veyahut da bazı meleklerden duymuştu.

İşte bu, avret yerlerinin açılmasının, son derece zararlı olduğuna ve açan kimsenin saygınlığının kalmayacağına delalet eder. 

Binaenaleyh İblis, bu maksadını gerçekleştirmek için Hz. Âdem ve Eşine vesvesede bulunmuştur. (bk. Razi, Mefatih, ilgili ayetlerin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun