Bakara 219'dan içkinin haram olduğu anlaşılır mı?

Tarih: 12.01.2017 - 01:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

- BAKARA 219'da içkinin günah olduğu geçiyor. Arapçası "ism". Araf 33'te de "ism" geçiyor. Maide 90'dan önce haram olduğu daha bu ayette belli değil mi?
- Medeni sure olan Bakara'da geçen bu "ism" kelimesi, Mekki sure olan Araf 33'te de geçiyor; günah, haram manasında; yani Kuran'ı Kuran'la tefsir etme noktasında... Ben naçizane sizin sitenizdeki yorumları, evimde Mevdudi ve Taberi'yi okudum fakat hiçbiri bu noktada tatmin edici değil. Şöyle ki; Bakara 219 nazil olunca henüz içki haram olmamış da, sonrasında "içkiliyken namaza yaklaşmayın" ve ardında da MAİDE 90 nazil oldu ve Maide 90 ile haram oldu içki deniyor. Halbuki BAKARA 219’un tüm meallerinde bile GÜNAH diye geçiyor. Bence bu noktada genel bir yanılgı var.
- Tedricilik izahı akla uygun, fakat bu İSM ifadesi bence her şeyi bozuyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, sizin de dediğiniz gibi, bazı alimler, bu ayette geçen “ism / günah” ifadesiyle Maide suresindeki ayet inmeden önce de içkinin haram kılındığını söylemişlerdir.

Zira, "ism" (günah) kelimesiyle bazen ceza, bazen da kendisi sebebiyle cezaya müstahak olunan günahlar kastedilir. Hangi manası kastedilirse kas­tedilsin, “ism” kelimesiyle ancak haram kılınmış olan şeyin vasfedilmesi doğ­ru olur. (bk. Razi, Mefatih, ilgili ayetin tefsiri)

Buna göre, ilgili ayetten, alkol ve kumarın bu ayetle daha önce haram edildiği anlaşılabilir. Ancak doğrudan bir haram kılma olmadığı için farklı yorumlara neden olmuştur.

Ayetin ilgili kısmının meali şöyledir:

“Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır; zararları da faydalarından büyüktür...” (Bakara, 2/219)

Genel olarak ikisi de malları telef ve insanları perişan eder. Çoğu zaman bunlar birbirini sürükler. Önce şarap aklı giderir; akıl ise hem dinin, hem dünyanın dayanağıdır.

Artık sarhoşlukla öyle cinayetler yapılır ve kumarbazlıkla öyle fenalıklara düşülür ki bunlar saymakla bitmez, ancak "büyük günah" olarak anlaşılır.

Bununla birlikte, bunlarda insanlara bazı yararlar da vardır. Bu cümleden olarak biraz neşe ve lezzet duyulur, birçok ticareti yapılır. Korkaklara cesaret ve mizaca kuvvet gelir. Kumarda, bazıları bedavadan mal ele geçirir. Günahları da faydalarından, zararları yararlarından çok büyüktür.

Şu halde yararları gerçek ve sağlam bir yarar değildir. Verdikleri neşe humar (aklı örtmek)a dönüşür. O gelip geçici cesaret, felaket nedeni olur. O gelip geçici mizaç kuvveti, sağlığı bozar; kazanılan malın hayrı olmaz, bir kâr yüz zarar getirir. Buna tutulanlar yakalarını zor kurtarır.

Kısacası neşe ve lezzetleri kişisel ve gelip geçici olduğu halde; zararları, ortaya çıkardıkları kötü sonuçlar, hem kişisel ve sosyaldir, hem bedensel ve hem de ahlakidir. Bulaşıcı hastalıklar gibi herkese geçicidir. Cezasını başında çekmeyenler sonunda çekerler. Hayali olan bir parça kâr için, kesin ve genel bir zarara düşmek de akıl işi değildir. Zararı gidermek, yarar sağlamaktan önce gelir.

Şu halde bunların aklen haram olması gerekir. Bu ayet de böyle delâlet-i iltizamiye (dolaylı bir delaletle) şeran bunların haramlığını ifade etmiş olur.

Kur'an'da şarap hakkında başka bir ayet olmasaydı, sadece bununla şarabın haramlığı sabit olurdu.

Ancak bu haram kılma, bizzat ifadenin kendi kelimesinden açıkça anlaşılan bir haram kılma olmazdı; aklına güvenerek zararlarını sınırlayıp ve yararlarından istifade edeceğini zannedenler bulunabilirdi.

Bunun için, ashabı kiram arasında bu akla dayanan haramlıktan, şer'i haramlık anlamayan kişiler olmuş, daha sonra, "Murdardır, ... ondan kaçının" (Maide, 5/90) emri ile açık ve mutlak bir şekilde şer'i haramlık meydana gelmiştir.

Kısacası, şarap içmeyiniz veya sarhoşluk veren şeyleri kullanmayınız, kumar oynamayınız, piyango ile hayır yapılır zannetmeyiniz; bunların, kötülüğü hayrından, günahı yararından çok büyüktür. (Elmalılı, Hak Dini, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun