Dört şeyde hanımın sözünü dinlemeyin, anlamında bir hadis var mı?

Tarih: 21.10.2016 - 02:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şu dört şeyde hanımının sözünü dinleyeni Allah yüzüstü cehenneme atsın hadisi sahih midir?
Bu hadis sahih mi, yoksa uydurma mı?
-  Sened ve metin yönünden tenkit yapabilir misiniz?
- Hadis alimleri ne demiştir?
-  Bu hadis bazı hadislerle çelişiyor gibi:
- Şu dört şeyde hanımının sözünü dinleyeni Allah yüzüstü cehenneme atsın; ince elbise giymeleri, hamamlara gitmeleri, görülebilecekleri yerler ve düğünlere gitmeleri.” (bkz. Ebu Davud 4011; İbni Mace 3748)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda gösterilen ilgili kaynaklarda, sorudaki hadis rivayetine rastlayamadık.

Orada geçen ve Abdullah b. Amr’dan nakledilen -hamamla ilgili- hadisin manası şöyledir:

“Muhakkak ki ileride fütuhat yapacaksınız. Acem / Arap olmayanların memleketlerinde 'hamam' denilen bazı evler göreceksiniz. Erkekler oraya izar / peştamal almadan girmesinler. Hasta veya Lahusa olanların dışında, kadınların oraya girmesine mani olun.” (Ebu Davud, Hamam 1, h. no: 4011; İbn Mace, Edeb 38, h.no: 3748)

- Hafız Heysemi, hamamlarla ilgili değişik kaynaklarda yer alan benzer rivayetlerinin hepsinin senedinde zayıf ravilerin olduğunu bildirmiş, dolayısıyla bu rivayetleri zayıf kabul etmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 1/278-279)

İbn Cevazi de bu hadisin aynısı sayılan (bir iki kelime hariç) hadis rivayeti için “sahih değil” demiştir. (bk. İbnu’l-Cevzi, el-İlelu’l-Mütenahiye, 1/343)

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahir zamanda peştemalle bile olsa hamama girmek haram mı..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun