Hür kadının dış örtüsü nedir?

Tarih: 24.04.2016 - 10:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İbn Abbas, cilbab ayeti hakkında:
“Hür kadın cariye elbisesi giyiyordu. Allah, mümin kadınlara cilbab almalarını emretti." Taberi, Camiü’l-beyan, X, 332.
- Bu rivayet sahih mi zayıf mı?
- Senet tenkidi yapabilir misiniz senedi var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn Abbas’dan nakledilen bu rivayet için bk. Taberi, Ahzab 59. ayetin tefsiri.

Sahih hadis kaynaklarında yer almayan bu rivayet zayıftır. Çünkü senedin başında yer alan Muhammed b. Sa’d el-Ufi zayıf kabul edilmiştir. (bk. Zehebi, el-Muğni fi’d-duafa, 2/584)

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahzab sûresinde, kadınların dışarı çıkarken tesettür açısından ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun