Kadının kocasına itaat etmesi cihad mıdır?

Tarih: 28.04.2016 - 05:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. İbni Abbas (r.anhüma) dedi ki Nebi s.a.v. şöyle buyurdu:
"Kadınların kocalarına itaat etmeleri! Onların haklarını bilmeleri cihada denktir. Fakat sizden bunu yapanlar azdır.."
- Bu hadis sahih mi zayıf mı?
- İbn Büşran’da geçiyor sened tahlili yapabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadis, uzunluk ve kısalık bakımından değişik lafızlarla rivayet edilmiştir. (bk. Beyhaki, Şuabu’l-İman, 11/177/h.no: 8369; Ebu Nuaym, Marifetu’s-sahabe, h.no: 7512)

Bu hadis rivayeti zayıftır. Değişik yollardan gelen rivayetlerin hepsinde bir veya iki zayıf ravi bulunmaktadır. (bk. Buhari, et-Tarihu’l-kebir, 7/162; İbnu’l-Cevzi, el-İlelu’l-Mütenahiye, h. no: 1038; Mecmau’z-Zevaid, h.no: 7631)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadınların evlerde yaptığı işler için sevap ve mükafat belirten hadis-i şerif var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun