Babası, iznini almadan evlendirdiği için Peygamberimize şikayet eden kadın bekar mıydı?

Tarih: 30.08.2015 - 05:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şu hadiste geçen kız bakire bir kız mı yoksa dul bir bayan mı?
- Arapça orjinalinde bakire kelimesi var mı, bu konuda alimler ne demiştir bu hadisin başka varyantları yani başka tariklerden gelmiş midir?
- Tam hatırlamıyorum ama hadisin başka bir kanalında kız kelimesi yerine kadın kelimesi geçiyordu, siz bu konuda araştırma yapıp buradaki durumunu itiraz eden kız bakire mi yoksa dul mu açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rivayetin tamamı şöyledir:

Aişe (r.anha)’dan rivayete göre, şöyle demiştir:

Bir genç kız Hz. Aişe’nin yanına gelerek: “Babam beni sadece itibar kazanmak için kardeşinin oğluyla nikahladı. Halbuki ben istemiyordum.” dedi.

Aişe: “Peygamber (asm) gelinceye kadar otur bakalım.” dedi.

Nihayet Rasûlullah (asm) geldi, durumu haber verdim. Rasûlullah (asm) kızın babasına haber vererek onu çağırttı ve kızının fikrini alıp almadığını sordu ve nikahı kabul veya reddetme işini kıza verdi.

Bunun üzerine kız: “Ey Allah’ın Rasûlü! Babamın yaptığı işe karşı değilim fakat evlenme işinde kadınların da söz hakkının olup olmadığını öğrenmek istemiştim (babaların böyle yap­maya hakları olmadığının kadınlarca bilinmesini istedim.)” dedi. (Nesâî, Nikâh 36; İbn Mâce Nikâh12; Ebû Dâvûd Nikâh 26; Ahmed b. Hanbel Müsned VI/136. Metin Nesâî’den alınmıştır.)

Hadis metinlerinde bu kız "Fetat" kelimesiyle ifade edilmiştir. (bk. Nesâî, Nikâh, 36; İbn Mâce, Nikâh, 12;  Ahmed b. Hanbel, 6/136)

Fetat kelimesinin lügat manası “genç kız” demektir. Bununla beraber genellikle bu sözcük bekar kızlar için kullanılır. Nitekim;

- Nesai’de bu hadisin başlığı “istemediği halde babasının kendisini evlendirdiği bekâr kız” manasındadır.

- İbn Mace’de aynı rivayet, Hz. Aişe yerine, “İbn Büreyde’nin babasından” naklen aktarılmıştır. Ardından aynı hadis İbn Abbas’tan rivayet edilmiştir. Burada “fetat” yerine “cariyeten bikren” (bekâr bir kız) ifadesine yer verilmiştir. (bk. İbn Mace, a.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun