Ayete göre çocuklarla cinsel ilişkiye girilebilir, iddiası doğru mudur?

Tarih: 29.03.2014 - 00:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Aşağıda vereceğim İngilizce hadiste bazı hristiyanlar bu hadise dayanarak küçük çocuklarla cinsel ilişkiye girilebilir iddiasındadırlar. Bu hadisi Türkçe çok aradım bir sürü versiyonunu buldum, fakat bu hadisin sonundaki talak süresi 4 ayeti yazan hadise rastlamadım. Hadisin son kısmında olan ayet diğer rivayetlerde yoktur. Bu hadisin son kısmı sahih mi?

- Çünkü diğer versiyonlarında bu ayet yer almıyor ve alakasız gibi duruyor, açıklayabilir misiniz?

- Narrated Sahl bin Sad: While we were sitting in the company of the Prophet a woman came to him and presented herself (for marriage) to him. The Prophet looked at her, lowering his eyes and raising them, but did not give a reply. One of his companions said, "Marry her to me O Allah's Apostle!" The Prophet asked (him), "Have you got anything?" He said, "I have got nothing." The Prophet said, "Not even an iron ring?" He Sad, "Not even an iron ring, but I will tear my garment into two halves and give her one half and keep the other half." The Prophet; said, "No. Do you know some of the Quran (by heart)?" He said, "Yes." The Prophet said, "Go, I have agreed to marry her to you with what you know of the Qur'an (as her Mahr)." 'And for those who have no courses (i.e. they are still immature). (65.4) And the 'Iddat for the girl before puberty is three months (in the above Verse).

- Hadis numarası: Buhari cilt 7 kitap 62 sayı 63. Bir kadınla evlenmek isteyen bir sahabeye Allah`ın elçisi mehir vermesini bildirdi. Evinden de eli boş dönünce; "Demirden bir yüzük de olsa bak" deyip, yeniden eve gönderdi. Yine boş dönünce, ne miktar Kur`an-ı Kerîm bildiğini sordu ve sonunda şöyle buyurdu: "Haydi git, onu sana bildiğin Kur`an karşılığında verdim." (eş-Şevkânî, Neylü`l-Evtâr, VI, 170)

- Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. (Talak, 4)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu iki sorunuza iki madde halinde cevap vermeye çalışacağız:

a)  İlgili hadis konusunda -onlarca tefsir kaynağı yanında- şu hadis kaynaklarına baktık, hiçbir yerde bu hadisle birlikte Talak suresinin 4.ayetinin yer aldığına dair bir bilgiye rastlamadık.(1)

- Bu araştırmaların kesin sonucu gösteriyor ki, İngilizce olarak verilen hadisin sonuna Talak suresinin 4. ayetinin eklenmesi doğru değil; bir hata veya bir kasıt olabilir.

b) Talak suresinin ilgili ayetine bakarak küçük yaşta evliliğin olduğunu söyleyenlere karşı Sitemizde değişik sorulara verilen sayılı cevaplar vardır. Bunun özeti şudur:

“Kadınlarınızdan âdetten kesilenlerin iddetinde tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri üç aydır. Henüz âdet görmeyenlerin de süreleri böyledir. Hamile olan kadınların iddetleri, çocuklarını doğurdukları vakit biter. Kim Allah’ı sayıp O’na karşı gelmekten korunursa, Allah onun işinde bir kolaylık verir.” (Talak, 65/4)

mealindeki ayette ise, bir kızın çocuk yaşta evlendirilebileceğine, özellikle kendisiyle cinsel ilişkiye girilebileceğine dair bir ifade söz konusu değildir.

- Bu ayette meal olarak yer alan “Henüz âdet görmeyenlerin de (iddet) süreleri böyledir.” ifadesinden örneğin, beş yaşı anlamak mümkün değildir. Çünkü burada konu, evlenmiş olup da henüz aybaşı görmemiş kadınlar söz konusudur.

Bugün, bilimsel çalışmalar yapan uzmanların verdiği bilgiyi göre, kızlarda ortalama ergenlik yaşı 10.5; âdet kanamasının başlangıcı ise yine ortalama 12.5 yaştır. Yine yapılan bilimsel araştırmalara göre, kız çocuklarında ilk âdet kanamasının en geç 14 yaşında başlaması gerekir. Bir de buna nadir veya ender olan istisnai halleri de dikkate alınabilir. O halde, ayette yer alan “Henüz âdet görmeyenlerin de (iddet) süreleri böyledir.” mealindeki ifadeden 12-15 veya daha fazla bir yaşı anlamak neden makul olmasın!

Çünkü, ortalama hayız yaşı 12,5 ise, bunun -istisnalarda- en fazla yaşının 15-20’yi de geçecek bir yaş olarak değerlendirmekte dini, akli ve ilmi kriterler açısından hiçbir sakınca yoktur. Zira, hükümler herkesi kapsayacak şekilde olur.

O halde, hiç hayız görmemiş bir kızın yaşının ortalama 12-13 olarak kabul edebileceğimiz gibi, bunu -ender de olsa- hormonal olarak sağlıklı olmadığından âdet görmeye başlamamış 20 yaşın üstündeki kızları da içine alan bir ifade olduğunu da kabul edebiliriz.

Nitekim uzmanların bildirdiğine göre, kuzey ülkelerde ilk âdet yaşı 16-17’lere kadar çıkabiliyor.

(1) bk. Buhari, Fedailu’l-Kur’an,21,22; Nikah,37; Müslim,Nikah,76; Ebu Davud, Nikah, 17; Tirmizi, Nikah,23; İbn Mace, Nikah,17; Darimi, Nikah, 19;  Nevevi, Şerhu Sahihi Müslim, 9/211-215; İbn Hacer, Fethu’l-Barti, 9/74-78, 188-189, 205-216; Avnu’l-Mabud, 6/101-102; Tuhfetu’l-Ahvezî, 6/192,8/165;  Neylu’l-Evtar, 5-6/585-586.

İlave bilgi için tıklayınız:

Küçüklerin zorla evlendirilmesi caiz mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun