Mısır ordusu ile ilgili hadis var mıdır?

Tarih: 02.02.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mısırlıların en iyi askerler olduğu, ordularının en iyi olduğu ve Hz. Muhammed'in Mısırlılardan çok asker almayı tavsiye ettiği ya da Mısır ordusu ile ilgili hadis var mıdır?
-  Varsa sahih midir? Hadisi nasıl anlamalıyız? Mısır ordusunun şu andaki hali bu özelliğe sahip değilmiş gibi görünüyor.
- İngilizcesi bu olan bu hadis Sahih midir? Böyle bir Hadis var mıdır?
You are going to enter Egypt a land where qirat (money unit) is used. Be extremely good to them as they have with us close ties and marriage relationships. When you enter Egypt after my death, recruit many soldiers from among the Egyptians because they are the best soldiers on earth, as they and their wives are permanently on duty until the Day of Resurrection. Be good to the Copts of Egypt; you shall take them over, but they shall be your instrument and help. Be Righteous to God about the Copts

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir rivayet şöyledir:

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Siz ileride muhakkak başları / saçları kıvırcık bir kavme / topluluğa uğrarsınız. Onlar için iyilik tavsiye edin. Şüphesiz onlar sizin için bir kuvvettir. Ve Allah’ın izniyle düşmanlarınıza karşı bir hazırlıktır.” (Müsnedu Ebî Yâla, h.no: 1473)

Bu insanlardan maksat Mısır’ın Kıptileridir. (Müsnedu Ebî Yâla, a.y)

Bu hadis sahihtir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/64)

Bu konuda benzer rivayetler vardır. Bazıları zayıf bazıları sahihtir.

Konuyla ilgili sahih olan rivayetler için bk. Taberani, Kebir, h.no: 561; Hakim, h.no: 4032)

Sorudaki şekliyle gelen rivayet de zayıf olarak kabul edilmiştir.

Konuyla ilgili sahih rivayetler, Mısır'ın fethedileceğini ve Mısır'ın ordusuyla, kadınıyla ve erkeğiyle büyük hizmetler yapacağını müjdeliyor. Bu hadisler, gelecekten haber veren birer mucizedir.

Her ne kadar günümüzde Mısır ordusu bazı arızalarla kendisinden beklenen hizmetleri hakkıyla yapamıyorsa da inşallah yakın bir zamanda bu müjdeye uygun olarak hareket edeceğini ümit ederiz.

Nitekim, Bediüzzaman Hazretleri, "İslâm parça parça olmuş." diyen Rus polisine şöyle cevap verir:

"Tahsile gitmişler.

İşte Hindistan, İslamın müstaid bir veledidir; İngiliz mekteb-i idadîsinde çalışıyor.

Mısır, İslâmın zeki bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor.

Kafkas ve Türkistan, İslamın iki bahadır oğullarıdır; Rus mekteb-i harbiyesinde talim ediyorlar." İlâ âhir...

"Yahu, şu asilzade evlat, şahadetnamelerini aldıktan sonra, her biri bir kıta başına geçecek, muhteşem adil pederleri olan İslamiyetin bayrağını afak-ı kemalatta temevvüc ettirmekle, kader-i Ezelînin nazarında, feleğin inadına, nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilan edecektir." (bk. Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı.)

Demek ki, Mısır, İngilizlerin sömürgesinde mülkiyeyi ders almıştır ve alıyor. Bir gün bütün prangalarından tamamen kurtulup İslam’ın zeki bir hizmetkârı olarak görevini yapacak ve Hz. Peygamber (asm) Efendimizin verdiği müjdeyi bir kez daha gerçekleştirecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun