Peygamber Efendimizin kızları, 5-6 yaşlarındayken mi gerdeğe girmişlerdir?

Tarih: 13.09.2015 - 04:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ateistler peygamber kızlarının evlenirken yaşları hakkında bazı iddialarda bulunuyorlar. Hz. Zeynep nübüvveten on sene önce doğmuştur ve nübüvveten önce 8-9 yaşında evlendirilmiştir. Hatta zifafa girmiştir.
- Hz. Ümmü Gülsüm 603 yılında doğmuş 5-6 yaşındayken Ebu Leheb’in oğluyla evlenmiştir.
- Rukiyye 604 yılında doğmuş 5 yaşında Ebu Leheb’in oğluyla evlenmiştir.
- Bu tarihlendirmeler doğru mu?
- Bunları tenkit eden siyer ve hadis alimleri var mı?
- Sizin bu konuda tenkitiniz var mı?
- Siz demiştiniz Hz. Ayşe 9 yaşında evlenmesi imkansızdır. Şimdi ateistler diyor ki, bunlar küçükken evlendirilmiştir halbuki bir kız çocuğu 8-9 yaşında fiziksel ve bedenen gelişmiş değildir. Bırakın evlenmeyi cinsel ilişki ona zarar verir. Bunlar beşik kertmesi de değildir.
- Acaba gerçekte bu tarihleri veren kaynaklar doğru mudur? Bunlar zayıf olamaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Zeyneb, Hicretten yirmi üç yıl önce Mekke’de dünyaya geldi. Peygamber Efendimiz (asm)'in, Hz. Hatice’den doğan ilk kızıdır. Annesi ve kardeşleriyle birlikte Müslüman oldu. Teyzesi Hâle bint Huveylid’in oğlu Ebü’l-Âs ile evlendi.

Bu evliliğin İslâmiyet’ten önce (Abdürrezzâk es-San‘ânî, VI, 144) veya İslâmiyet’in ilk yıllarında gerçekleştiğine dair iki rivayet vardır. (bk. Diyanet İslam Ansiklopedisi, Hz. Zeyneb md.)

İslamiyetten önce Câhiliye devrinde evlenmeleri uzak bir ihtimaldir, ancak küçük yaşta evlilik teklifini olumlu karşılayıp söz kesilmiş olması da mümkündür.

Bu iki rivayeti dikkate aldığımızda, İslamiyetten önce söz kesilmesi, İslamiyet geldikten sonra da evlenmeleri daha kuvvetli görünüyor.

Peygamberliğin gelmesi, Hicretten 13 yıl önce olduğuna göre, Hz. Zeyneb’in evliliğinin 12-13 yaşlarına denk geldiği söylenebilir.

Kocası Mekke’nin zenginlerindendi ve kendisine emanet bırakılacak derecede güvenilir bir kimseydi. Bu evlilikten Ali ve Ümâme adlı iki çocukları doğdu. Ebü’l-Âs, Hz. Zeyneb’in Müslüman olması yönündeki teklifini kabul etmese de onun dinî inancına karışmadı. Müşrikler, Zeyneb’i boşadığı takdirde kendisini dilediği kızla evlendirmeyi vaad ettikleri halde, o buna razı olmadı ve eşini boşamayacağını ilân etti.

- Hz. Rukıyye, Peygamberimiz 33 yaşında iken (Bi’setten/Peygamberlikten 7-8 yıl önce) doğmuştur. (bk. el-Mevahib, 1/479)

- Hz. Ümmü Gülsüm, Bi’setten 6-7 yıl önce doğmuştur. (el-Mevahib, 1/480)

Rukıyye Utbe b. Ebi Leheb, Ümmü Gülsum ise Uteybe b. EbiLeheb ile evlendiler. Her ikisi de Tebbet suresi nazil olduktan sonra, Ebu Leheb’in baskısıyla kocaları tarafından boşandılar.

Görebildiğimiz bütün kaynaklarda “her ikisi de zifafa/gerdeğe girmeden boşandıkları” kaydı vardır. (misal olarak bk. el-Mevahib, 1/480)

Bu kayıttan anlaşılıyor ki, 6-7 yaşlarında -muhtemelen akrabalık bağları sebebiyle arzu edilen evlilik işi garantiye almak için- amcalarının çocukları ile nişanlanmış ve o günkü âdete göre nikahları kıyılmış, fakat zifafa girmeleri için büyümeleri beklenmiştir.

Tebbet suresi yaklaşık bi’setten üç yıl sonra inmiş ve kocaları eşlerini boşamışlar ve o güne kadar da zifaf/gerdek gerçekleşmemiştir. Yani, Hz. Peygamberin bu iki kızı da 9-10 yaşında oldukları zamanda da zifaf gerçeklememiştir.

- İslam’da evlilik çağı kesin bir yaşa bağlanmamıştır. Bununla beraber, bünyelere ve coğrafyalara göre erginlik konusu farklılık arz eder.

Bu noktada şunu da belirtelim ki, kızların evlenmesi için biyolojik olarak 15 yaşının zorunlu olmadığı kesindir. Yüz binlerce evliliğin bu yaşın altında gerçekleşmesi bunun açık kanıtıdır.

Hatta -medyada da yer aldığı gibi- Avrupa ve Amerika ülkelerinde ilkokul çağında gayrimeşru ilişkilerin haddi hesabı yoktur.  

Demek ki, genel olarak bir kızın 9-10-12 yaşlarında evlenmesinde -biyolojik bünye bakımından- herhangi bir sakıncası yoktur. Özellikle Hicaz gibi sıcak bölgelerde bu konu daha da belirgindir.

- Sitemizdeki “Evlilik yaşının 9 olması imkânsızdır.” ifadesi, o yaşta biyolojik olarak kızların 9 yaşında evlenemeyeceği anlamında değil, Hz. Aişe’nin evlendiği zaman 9 yaşında olmasının, tarihi kaynaklara göre doğru olmadığını açıklamak içindir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun