Peygamberimiz, Ebu Leheb'i yumruklamış olabilir mi?

Tarih: 17.01.2018 - 01:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber Efendimiz ve Ebu Leheb arasında gecen tartışmanın Ebu Leheb’in islamı seçmemesine etkisi var mıdır?
​​- Geçenlerde bir siyer kitabı aldım. Cellalettin Vatandaş’a ait "Peygamberimizin Hayatı ve Islam Daveti" adlı. Kitapta aklıma takılan bazı kısımlar var.
- Kitapta Ebu Leheb ve Ebu Talip kavga ederken Hz. Muhammed'in (sav) kavgayı ayırmak maksadıyla Ebu Leheb’i ittiği altına alıp yumruklamaya başladığı yazıyor.
- Bunun üzerine Ebu Leheb "Muhammed ben de Ebu Talib gibi senin amcanım. Ama bana farklı, ona farklı davrandın. Vallahi kalbim seni hiç sevmiyor ve seni hiçbir zamanda sevmeyecek." diyor.
-Ve kitapta Ebu Leheb’in islamı seçmemesinin bir nedeni olarak gösteriyor başka nedenleri de var ama bunun da etkisi olduğundan bahsediyor.
- Ve de peygamberimiz sav. Ebu Leheb ile yumruklama gibi bir olaya dahil olmuş olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Sorudaki bilgi için bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 8/737.

- Buhari’de böyle bir bilgi yer almamaktadır. Orada Safa tepesinde Peygamberimiz (asm)'in yakın akrabalarını uyarmak üzere onları İslam’a davet ederken, vuku bulan hadisedir. Tebbet suresi de bu sebeple inmiştir.

- İbn Hacer ise, bu hadisi şerh ederken, Vakidi’den naklen bu kıssaya da yer vermiştir. Fakat onun sahihliği konusunda bir değerlendirme yapmamıştır.

- Vakıdi, meşhur Magazi sahibi olan bir alimdir. Birçok eser yazmıştır. Bununla beraber, muhaddislerce makbul olmayan biridir. İbn Hanbel, Buhari, İbn Main, Nesai, İbn Cevzi, İbn Ebi Hatim, İbn Adi gibi büyük hadis otoriteleri tarafından yalancılıkla, hadis uydurmakla, hadisleri karıştırmakla suçlanmıştır. (bk. Zehebi, Mizanu’l-İ’tidal, 3/662-663)

İbn Hacer’in kendisi de Vakidi hakkında olumlu konuşanların yanında, yukarıda söz ettiğimiz alimlerin hakkındaki olumsuz görüşlerine de yer vermiştir. (bk. Tehzibu’t-Tehzib, 9/365-366)

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, bu kıssayı anlatan Vakidi, bazı alimler tarafından adil kabul edilirken, en ünlü bazı alimler tarafından da yaramaz olarak görülmüştür.

Böyle bir zatın bu kıssasına "kesin doğru" nazarıyla bakamayız. Şayet doğru ise, bunda Resulullah’a olan düşmanlığın da bir payı olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun