Nebi ve resul hadisi sahih midir?

Tarih: 25.10.2016 - 01:26 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tirmizi'de geçen benden sonra nebi ve resul yoktur hadisi sahih midir?
- Senet yönünden hadis alimleri ne demiştir açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Tirmizi de bu konuda iki üç rivayet vardır. Bunlardan birinin ilgili cümlelerinin anlamı şöyledir:

“...İleride ümmetim içinde, otuz kadar yalancı kimseler çıkar ve  peygamberlik dava ederler. Halbuki ben nebilerin sonuncusuyum (Veya: Enbiyanın mührüyüm / onların halkalarını sonlandırıp mühürleyen benim!) Benden sonra hiçbir nebi/peygamber gelmez.” (Tirmizi, h.no:2219)

Tirmizi bu hadisin “Sahih” olduğunu bildirmiştir. (a.g.y)

- Bu konuda Buhari’nin rivayet ettiği ve içinde “Benden sonra nebi yoktur.” ifadesinin yer aldığı bir hadis de vardır. (bk. Buhari, h. no: 3455)

- Müslim’de hem Buhari, hem Tirmizi rivayetlerinin benzerleri vardır. (Buhari rivayetine benzeyen rivayet için bk. Müslim, h.no:1842)

- Bu sahih kaynaklarda “sahih” kabul edilen bir rivayetin “sahih” olmama şansı olamaz.

- Ancak şunu belirtelim ki, hadis rivayetlerinde “resul” değil “nebi” kelimesi kullanılmıştır. Tarih içerisinde bazı şarlatanlar buna dayanarak “Ben nebi değilim, fakat resulüm.” diyebilmiştir.

Bu sebeple bu konuda birkaç söz söylemek gerekir:

Resul kelimesinin sözlük anlamı elçi demektir. Allah’ın elçisi ise aldığı vahyi insanlara tebliğ eder.

Nebinin sözlük anlamı ise, “haber alan kimse” demektir. Allah’ın Nebisi ise, Allah’ın kendisini haberdar ettiği, vahiy veya ilhamla bazı hususları kendisine bildirdiği kimsedir.

Buna göre, resul olan nebi olmak zorundadır. Çünkü insanlara tebliğ ve elçilik yapması için yanında “Allah’ın mesajı / vahyin bulunması” gerekir.

Fakat nebi olan resul olmak zorunda değildir. Kitabı olmayan, bu manada özel bir mesaj almamakla beraber, peygamber olanlar vardır. Bunlar RESUL olmamakla beraber, NEBİ olmak zorundadır. Çünkü peygamberlik ancak Allah’tan bir şekilde bazı bilgiler almak demektir.

İşte NEBİ kelimesi, bu geniş kapsamı içindir ki, hadislerde tercih edilmiştir.

Demek ki “Benden sonra NEBİ yoktur.” ifadesinde “Benden sonra ne nebi vardır ne de resul!” ifadesi de zımnen yer almaktadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'de neden Peygamberimize resullerin sonuncusu...
Hatemu'l-Enbiya "Nebilerin sonuncusu" ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun