Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimize neden "resullerin sonuncusu" yerine "nebilerin sonuncusu" denilmiştir?

Tarih: 28.03.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Muhammed (asm.)’in hâtemü’l-enbiya olduğu Ahzap sûresi 40. ayette şu şekilde ifade buyurulmaktadır:

“Muhammed sizin ricalinizden hiçbirinin babası değil ve lâkin Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah Âlimdir."

Bu ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak, hem Hz. Muhammed (asm.)'in ismini zikrederek Onun peygamberliğini açıkça ifade ediyor hem de “son peygamber” buyurmakla, Onun son peygamber olduğunu kesin olarak beyan buyuruyor.

Bilindiği gibi, kendisine kitap indirilen peygamberlere “resul” denir. Ayet-i kerimede Peygamberimiz (asm.) için hem resul hem de son peygamber buyurulmasıyla, artık kendinden sonra hiçbir nebinin gelmeyeceği ve nübüvvet kapısının Onunla son bulduğu kesinlikle bildirilmiş oluyor.

Yâni, Hz. Muhammed (asm.) son nebi olduğu gibi, son resul de olmaktadır. Zira, her resul nebidir, fakat her nebi resul değildir.

Âyet-i kerimede “son peygamber” yerine “son gönderilen” buyurulsaydı, belki bazı kimseler, Peygamberimiz (asm)'den sonra kitap sahibi olmayan bir nebinin gönderilebileceği vehmine kapılabilirlerdi. Böylece, ayet-i kerime bu husustaki bütün vehim ve vesveselerin kapısını kapatmış bulunmaktadır. 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun