Bir ayette sağ elinizin malik olduklarınıza avret açılabilir derken diğerinde avret açılamaz diyor, açıklayabilir misiniz?

Tarih: 27.04.2015 - 10:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Nur suresi 31. ayette köle ve cariyelerin avret yerinizi görebileceğini söylerken,
- Nur suresi 58. ayette ise soyunduğunuz zaman elinizin altındaki köle ve cariyeler sizi çıplak görmesin diye izin alsınlar diyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Mümin kadınlara da söyle: Onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar. Kendiliğinden görünen kısmı hariç, süslerini göstermesinler. Baş örtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, ellerinin altında bulunanlar, kadınlara ihtiyacı bulunmayan hizmetçiler, yahut kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına süslerini göstermesinler...” (Nur, 24/31)

“Ey iman edenler! Sabah namazından önce, öğle vakti istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman, bir de yatsı namazından sonra olmak üzere şu üç vakitte, ellerinizin altında bulunan köle ve hizmetçileriniz ile içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş çocuklarınız odanıza girmek istediklerinde sizden izin istesinler. Bunlar, sizin üç mahremiyet vakitlerinizdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girmelerinde, ne sizin için ne de onlar için bir sakınca yoktur...” (Nur, 24/58)

- Burada şunu demek mümkündür:

a) Nur suresi 31. ayette, umum ifade eden bir hükme yer verilmiştir. Yani, ailenin mahrem fertleri yanında, aile fertlerinden sayılan kölelerin de dahil olduğu bazı kimselerin yanında kadınların zinet yerlerini açmalarında bir sakınca olmadığı beyan edilmiştir. Çünkü her zaman evin içinde bulunan kölelerden kaçmak da çok meşakkatli olduğundan bu ruhsat tanınmıştır.

- Nur suresi 58’de ise, çocuklar için olduğu gibi, kölelerin de üç vakit istisna edilerek hüküm tahsis edilmiştir. Yani, 58. ayette, daha önce genel bir çerçevede çocuklar ve kölelere karşı kadınlara verilen ruhsatın çerçevesi  58. ayette daraltılmış ve üç vakitte bunların da rastgele kadınların odalarına gidemeyeceklerine hükmedilmiştir. (bk. Taberi, Razi, İbn Aşur, Meraği, ilgili yer)

b) Bir rivayete göre, Nur suresi 31. ayeti indikten sonra Ebu Mersed’in kızı Esma adındaki bir kadın bu durumdan şikayet etmiş, çocukların ve kölelerin rastgele izinsiz yanlarına gitmelerinden rahatsız olduğunu dillendirmiştir. Bunun üzerine Nur suresi 58. ayet inmiş ve o genel ruhsattan üç vakti istisna etmiştir.(bk. a.g.y)

İbn Aşur’a göre eğer bu rivayet sahih ise, bu takdirde 58. ayet, 31. ayetin ilgili hükmünü neshetmiş demektir.(bk. İbn Aşur, a.y)

c) Ayette yer alan “Bunlar, sizin üç mahremiyet vakitlerinizdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girmelerinde, ne sizin için ne de onlar için bir sakınca yoktur.” mealindeki ifadeden de anlaşıldığı üzere, 58. ayetteki tahsis yalnız üç vakte mahsustur.

- Bu konuda tefsir kaynaklarında farklı yorumlar da vardır. Bunları değerlendirmeyi uygun görmüyoruz...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun