Bir ayette "Gök üstünüze düşmesin diye biz onu havada tutuyoruz." deniyor. Gök nasıl üstümüze düşebilir?

Tarih: 14.09.2011 - 01:58 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

"Allah'ın yerde olanları ve emriyle denizlerde yürüyen gemileri buyruğunuz altına vermiş olduğunu; buyruğu olmaksızın yere düşmemesi için göğü O'nun tuttuğunu görmez misin? Doğrusu Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametli olandır." (Hac, 22/65).

Semâvât; yıldızların, güneş sistemlerinin ve galaksilerin kendi yörüngelerinde seyrettikleri uzayı ifade eder.

Yüce Allah burada bir tabiat kanununa işaret etmekte, gök yüzündeki bu cisimleri bizim görebileceğimiz bir direk olmaksızın kudretiyle yükselttip ve yönettiğini(Rad, 13/2) haber vermektedir. O, bu büyük kütleleri uzay boşluğunda hareket eden bir sisteme bağlamış, bunları birbirinden uzak tutmak ve birbirine çarpmamalarını sağlamak için bu kütlelere merkezkaç kuvveti ve kütlesel çekim gücü yerleştirmiş, böylece bir denge sağlamak suretiyle bunların sonsuz olarak birbirlerinden uzaklaşmalarını veya birbiri üzerine düşmelerini önlemiştir.

"Kendi izni olmadıkça yer kürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur." 

ayeti, bu cisimler arasındaki ilâhî nizama işaret etmektedir.

Bu ayetler her şeyin Allah'ın ilmi, kudreti ve iradesi ile gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bütün bunları tesadüflerin oluşturduğunu iddia etmek, en düzenli ve dengeli olayları; dengesiz, düzensiz başıboş olayların meyda­na getirdiğini kabul etmek olur ki, bunun akıl ve düşünce terazisinde yeri ve anlamı yoktur.

Aklını azçok kullanabilen ve düşünce ufkunu genişletip varlık alemin­deki mutlak düzene bakan herkes, tesadüflerin böylesine en ince mate­matiksel ve fiziksel ölçülerle vücut bulan sistemleri meydana getiremiyeceğini görüp anlar ve o sonsuz kudret karşısında hayranlık ve mahvi­yet duyarak secdeye kapanır.

Ortada bir plân ve program varsa, mutlaka bir plânlayıcı ve proğramlayıcı vardır. Mükemmel bir düzen varsa, mutlaka akılları aşan bir düzen­leyici söz konusudur. Kur'ân ilgili âyetle bu inceliğe dikkatleri çekiyor(Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: VIII/4053).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun