Neden yer gök yaratılmadan 1000 yıl önce deniyor?

Tarih: 11.12.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

Bir hadiste Allah’ın evreni yaratmadan bin yıl önce bir kitap yazdığı söyleniyor. Evren yokken zaman da yoktu ki?
“Cenab-ı Hak yeri ve göğü yaratmazdan bin sene önce bir kitap yazdı. O kitaptan iki ayet indirdi. O ayetlerle Bakara suresine nihayet verdi. O ayetler bir evde üç gece okunursa, o eve şeytan yaklaşmaz.” (Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân 4) Yer gök yaratılmadıysa yani evren yoksa biz biliyoruz ki zaman denen şey evrenle oluştu. Ve Allah zamana bağlı değil. Peki neden ve nasıl yer gök yaratılmadan 1000 yıl önce deniyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadisin tercümesi şöyledir:

“Muhakkak ki Allah gökleri ve yeri  yaratmadan İKİ bin sene önce bir kitap yazdı. O kitaptan iki ayet indirdi. O ayetlerle Bakara suresine nihayet verdi. O ayetler bir evde üç gece okunursa, o eve şeytan yaklaşmaz.” (Tirmizi, Fedailu’l-Kur’an, 4)

Bundan anlaşılıyor ki, Bakara suresinin son iki ayeti olan “âmenerrasûl” ayetlerinin fazileti çok büyüktür.

Hadiste söz konusu edilen “Kitap”tan maksat, Levh-i mahfuzdur. Bütün Kuran Levh-i mahfuzdadır. Fakat burada iki ayetin faziletine dikkat çekildiği için onlardan söz edilmiştir. 

Leveh-i mahfuz, Allah’ın ezeli ilmiyle takdir edilen bütün varlıkların yazıldığı bir kitaptır. 

Bu konuda şöyle bir hadis rivayeti de  vardır:

“Allah, gökleri ve yeri yaratmadan elli bin yıl önce, arşı su üzerindeyken, varlıkların miktarlarını takdir etmiş bulunuyordu” demiştir.” (Müslim, Kader, 16)

Demek ki, kader ilahî ilmin bir nevidir ve Levh-i mahfuz kitabında yazılıdır. 

Bu hadislerde zikredilen “iki bin, 50 bin yıl ” gibi sayılar, bildiğimiz bir zamanla ilgili değillerdir. Çünkü o zaman, zaman diye bir şey yoktu. İnsanların zihnine yerleştirmek için kullanılan bu sayılar, “kesretten kinaye”dir. Yani “kainatın yaratılmasından çoook önce!” manasına gelir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun