Sahabeler, gök ile yerin birbirinden ayrıldığını tam anlamıyla nasıl yorumlamışlar?

Tarih: 14.06.2015 - 11:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Daha önce sitenizde Enbiya süresi 30. ayet ile ilgili yazılanları okudum. Kafamı kurcalayan soru, o dönemde insanlar acaba gök ile yerin birbirinden ayrıldığını tam anlamıyla nasıl yorumlamışlardır?
- Biz bu dönemde büyük patlama teorisi ile kafamızda bir şeyler canlandırabiliyoruz, o dönemde insanları bu ayette geçenlere ikna edecek görüş neydi? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Her ayetin her asra bakan manaları vardır. O asrın insanları, o manaları anlarlar ve Kur’an’ın vermek istediğini alırlar. Kıyamete kadar da bu durum devam edecektir.

- İlk dönem alimleri bu ayette geçen “RETK” (bitişik olmak) ile “FETK” (ayırmak) kelimelerine çok güzel anlamlar verdiklerini görüyoruz:

a) İbn Abbas: Gök ile yer bitişik idi, Allah onları ayırdı, gökleri yukarıya yeri aşağıya yerleşirdi. (Taberi, Razi, ilgili yer)

b) Hasan Basri-Katade: Gök ile yer önceden “bitişik” idi. Sonra bu hava (boşluk/atmosfer) ile arlarını ayırdı. (Taberi, Razi, a.y)

- Bazı rivayetlere göre bu görüşü ilk savunan İbn Abbas’tır. (Beğavi, Maverdi, Razi, ilgili yer)

c) Mücahid: Yer ile gök birbirine değil, kendi aralarında (katmanları itibariyle) bitişik idi. Sonra Allah hem göğü hem yerküresini kendi içinde yedişer katmanlara ayırdı. (Beğavi, Maverdi, Razi, a.y)

d) İkrime, İbn Zeyd: “Gök RETK idi yağmur yağdırmazdı. Yer RETK idi bitki bitirmezdi. Sonra Allah onları FETK etti (atmosfer yarattı) göklerden (yukarıdan) yağmur, yerden bitkiler bitirdi. (Taberi, a.y)

- Bu görüşün aynı zamanda İbn Abbas, Hasan Basri ve müfessirlerin büyük çoğunluğuna ait olduğu bildirilmiştir. (bk. Razi a.y)

- Taberi, bu son görüşü benimsemiştir. (Taberi, a.y)

e) Bazılarına göre, gök ile yer karanlık ile RETK idi, sonra Allah onları aydınlık/ışık ile FETK etti. (bk. İbn Atıyye, ilgili yer)

f) Ebu Müslim el-Isfahani: Ayette yer alan RETK: yokluk, FETK ise yaratma manasına gelir. Yani, gök ile yer önce yok idi sonra Allah onları var etti. (Razi, a.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun