Ayetlerdeki gök ve yer ne demektir?

Tarih: 24.04.2016 - 11:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık." (Hicr Suresi, 85)
- gök ve yer kavramlarındaki anlamlar nedir?
- Gökten kasıt atmosfer, uzay, veya evren mi?
- Yerden kasıt dünya yoksa dünyanın üzerinde yaşadığımız yüzeyi mi?
- Ya da her ikisi arasındakilerden kasıt atmosferle yeryüzü arası mı yoksa evrenle dünya arası mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Gök kelimesinin Arapça karşılığı semadır. Sema; lügat manasıyla yukarıda olan her şeydir. (bk. Lisanu’l-Arab, 14/398)

Kur’an’da vurgulanan “sema / semavat” kelimesi, yerküresine mukabil gelen bütün gök cisimleri manasına gelir. Gökler çeşitli tabakalara şamil olduğundan, Kur’an’da daha çok semavat şeklinde çoğul olarak gelmiştir.

Arz /Yer ise, gerçekte tabakaları olsa bile görünürde bir tek parça olduğu için Kur’an’da yalnız tekil olarak kullanılmıştır.

Arz; üzerinde yaşadığımız yerküresidir. (krş. Tantavi, et-Tefsiru’l-Vesit, Bakara:164. ayetin tefsiri)

- Kur’an’dan öyle anlaşılıyor ki, evren denilen kâinat külli manada iki kısma ayrılır: Gökler ve Arz / Yer. Bu iki bölge bitişik olmadığına göre elbette bunları arası da olacaktır.

Bu açıklamalara göre;

- Göklerin sınırı, yerin damı hükmünde olan atmosfer tabakasından başlar.

- Yerin sınırları ise, toprağın ve denizlerin bulunduğu bölgedir.

- İkisinin arasında bulunanlar, havada uçan kuşlar, kuşçuklar; toprağın üstünde, altında ve denizlerde yaşayan canlılar ve diğer mahluklar anlamına gelir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun