Ayetlerdeki gök ve yer ne demektir?

Tarih: 24.04.2016 - 11:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık." (Hicr Suresi, 85)
- gök ve yer kavramlarındaki anlamlar nedir?
- Gökten kasıt atmosfer, uzay, veya evren mi?
- Yerden kasıt dünya yoksa dünyanın üzerinde yaşadığımız yüzeyi mi?
- Ya da her ikisi arasındakilerden kasıt atmosferle yeryüzü arası mı yoksa evrenle dünya arası mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Gök kelimesinin Arapça karşılığı semadır. Sema; lügat manasıyla yukarıda olan her şeydir. (bk. Lisanu’l-Arab, 14/398)

Kur’an’da vurgulanan “sema / semavat” kelimesi, yerküresine mukabil gelen bütün gök cisimleri manasına gelir. Gökler çeşitli tabakalara şamil olduğundan, Kur’an’da daha çok semavat şeklinde çoğul olarak gelmiştir.

Arz /Yer ise, gerçekte tabakaları olsa bile görünürde bir tek parça olduğu için Kur’an’da yalnız tekil olarak kullanılmıştır.

Arz; üzerinde yaşadığımız yerküresidir. (krş. Tantavi, et-Tefsiru’l-Vesit, Bakara:164. ayetin tefsiri)

- Kur’an’dan öyle anlaşılıyor ki, evren denilen kâinat külli manada iki kısma ayrılır: Gökler ve Arz / Yer. Bu iki bölge bitişik olmadığına göre elbette bunları arası da olacaktır.

Bu açıklamalara göre;

- Göklerin sınırı, yerin damı hükmünde olan atmosfer tabakasından başlar.

- Yerin sınırları ise, toprağın ve denizlerin bulunduğu bölgedir.

- İkisinin arasında bulunanlar, havada uçan kuşlar, kuşçuklar; toprağın üstünde, altında ve denizlerde yaşayan canlılar ve diğer mahluklar anlamına gelir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun